Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

E1 Evacuatieoefening

Korte beschrijving: 

Evacueren van het gebouw (met opmaak van een evaluatieverslag).

Wetgeving:  

  • Codex, boek III, titel 3: Brandpreventie op de arbeidsplaatsen

  • Codex, boek I, titel 2, hoofdstuk V: Maatregelen bij noodsituaties en in geval van ernstig en onmiddellijk gevaar

Periodiciteit:

• Externaten:

Bij voorkeur 2x per schooljaar. Eénmaal aangekondigd (september) en  éénmaal onaangekondigd (januari)

Telkens te herhalen tot evacuatietijd < 5 minuten

• Internaten:

Minstens éénmaal per trimester in functie van de evacuatietijd

Telkens te herhalen tot evacuatietijd < 5 minuten (vanuit de dagverblijven) en < 7 minuten (vanuit nachtverblijven)

Uitvoering:

Evacuatieverantwoordelijke

Richtlijnen:

Brandalarm en evacuatie

Documenten