Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

B7 Speeltoestellen en speelterreinen

Korte beschrijving:

Er moet een inventaris opgemaakt worden van alle speeltoestellen die zich op het domein van de onderwijsinstelling bevinden.

Van elk speeltoestel en/of schokabsorberend bodemmateriaal moet er een attest (verklaring van overeenstemming met de norm) of een risicoanalyse voorhanden zijn.

Regelmatig nazicht, onderhoud en periodieke controle moeten bijgehouden worden in een logboek met vermelding wanneer dit gedaan is, door wie en op welke manier.

Wetgeving:

Periodiciteit:

  • Risicoanalyse speelterrein: eenmalig en bij wijzigingen
  • Risicoanalyse speeltoestel: bij ingebruikname (speeltoestellen die aan de Europese norm EN 1176 voldoen moeten geen risicoanalyse ondergaan voor de betrokken gevaarsaspecten)
  • Regelmatig nazicht: dagelijks of wekelijks naargelang van de gebruiksfrequentie en omgevingsfactoren
  • Onderhoud: maandelijks of tweemaandelijks; naargelang van de gebruiksfrequentie en volgens de voorschriften van de fabrikant
  • Periodieke controle: jaarlijks

Uitvoering:

Risicoanalyse speeltoestellen en speelterreinen: bevoegd persoon met attest 'Veiligheid van Speelterreinen'

Regelmatig nazicht, het onderhoud of de periodieke controle mag uitgevoerd worden door:

–  bevoegd persoon: intern personeelslid met voldoende technische bekwaamheid

–  derden: externe deskundigen/tussenkomende organismen/geaccrediteerde instellingen (de uitbater moet hierbij de opdracht van de dienstverlener nauwkeurig omschrijven en de uitvoering van de opdracht controleren)

Interessante link

'Planten, een andere kijk', uitgave van de Plantentuin van Meise

Jouw contactpersoon

Veiligheid en preventie

Stafdiensten

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel