Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

B5 Ongevallen

Korte beschrijving: 
 
Van elk arbeidsongeval (werknemers en gelijkgestelde werknemers), dat ten minste vier dagen arbeidsongeschiktheid heeft veroorzaakt, moet een ongevallensteekkaart opgemaakt worden. Een kopie van het aangifteformulier voor de verzekering kan gebruikt worden als steekkaart.

Voor registratie van interventies in het kader van eerste hulp: zie B2 EHBO – registratie.

Bemerking:

  • aangifte vastbenoemde personeelsleden: via het departement Onderwijs;
  • aangifte leerlingen en andere personeelsleden: via Ethias;
  • van elk ernstig arbeidsongeval dient de preventiedienst onmiddellijk op de hoogte gebracht te worden en dient er binnen de 10 dagen een omstandig verslag doorgestuurd te worden naar de regionale dienst Toezicht Welzijn op het Werk.
  • e-mail en telefoonnummer preventieadviseurs: zie https://pro.g-o.be/gezondheid-en-preventie/gemeenschappelijke-preventiedienst

Wetgeving:

Periodiciteit:

Invullen bij elk ongeval

Uitvoering:

Algemeen directeur of gemandateerde of Hiërarchische lijn in overleg met preventieadviseur en contactpersoon