Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

B4 Machines, arbeidsmiddelen, persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen

​Korte beschrijving:

Er moet een inventaris opgemaakt worden van alle in de onderwijsinstelling ter beschikking gestelde:

 • arbeidsmiddelen: machines, apparaten, gereedschappen en installaties;
 • persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • collectieve beschermingsmiddelen;
 • beschermingsmiddelen tegen brand.

De inventaris bevat bij voorkeur volgende informatie:

 • het type en omschrijving;
 • de regelgeving en/of de norm die van toepassing is;
 • welke PBM of CMB gebruikt moeten worden;
 • de vereiste adequate specifieke opleiding;
 • de periodiciteit van keuring of periodieke controle;
 • de getroffen maatregelen om de risico’s tot een minimum te beperken;
 • CE- certificaat of niet;
 • de aanwezigheid van de nodige informatie, gebruiksaanwijzingen en schriftelijke instructies;
 • de aanwezigheid van het indienststellingsverslag.

Wetgeving: 

Periodiciteit:

Eenmalig en bij wijzigingen

Uitvoering:

Hiërarchische lijn / bevoegd persoon: intern personeelslid met kennis van zaken