Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

B1 Asbest

Korte beschrijving:

Er moet een inventaris en een beheersprogramma aanwezig zijn van al het asbest en alle asbesthoudende materialen in alle delen van de gebouwen, en in de arbeidsmiddelen en beschermingsmiddelen op de arbeidsplaats.

Wetgeving:                

  • Codex, boek VI, titel 3: Asbest

Periodiciteit:      

Asbestinventaris

  • Eenmalig en bij wijzigingen

Beheersprogramma

  • Minstens eenmaal per jaar een visuele inspectie
  • Aan te passen aan de evolutie van de toestand

Uitvoering:            

Opmaak en visuele inspectie

  • Bevoegd persoon: intern personeelslid met kennis van zaken
  • De werkgever kan zich bij het opstellen en het bijwerken laten bijstaan door externe deskundigen, een dienst of laboratorium, erkend voor de identificatie van asbestvezels in materialen

VIDEO: de risico's van asbest voor werknemers

Jouw contactpersoon

Veiligheid en preventie

Stafdiensten

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel