Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

A9 Onthaal en begeleiding nieuwe werknemers

Korte beschrijving:

Een werkgever organiseert het onthaal van elke beginnende werknemer en duidt een ervaren werknemer aan die ermee belast is deze te begeleiden. Dit houdt ook in dat de werkgever voor alle betrokken actoren de nodige informatie en opleiding voorziet inzake welzijn op het werk.

Het door de werkgever aangeduid lid van de hiërarchische lijn, belast met het verzekeren van het onthaal, tekent een document (controlelijst onthaal) onder zijn naam waaruit blijkt dat de nodige inlichtingen en instructies werden verstrekt, met betrekking tot het welzijn op het werk (onthaalbrochure). Het aangeduid lid van de hiërarchische lijn waakt over de naleving van de instructies en het vergewist er zich van of de (nieuwe) werknemers de inlichtingen goed hebben begrepen en in praktijk brengen.

De werkgever blijkt steeds de eindverantwoordelijke. Hij kan ook zelf het onthaal organiseren. In dat geval moet hijzelf het hierboven bedoelde document ondertekenen.  

Wetgeving:                  

Periodiciteit:           

Dynamisch en voor de start van een nieuwe werknemer. Een actualisering van de controlelijst onthaal en de onthaalbrochure  indien nodig

Uitvoering:              

Algemeen directeur of het door de werkgever aangeduid lid van de hiërarchische lijn en de bevoegde preventieadviseur