Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

A6 Jaarlijks actieplan

Het jaarlijks actieplan is gebaseerd op het globaal preventieplan, wordt uitgeschreven en bepaalt:

  1. de prioritaire doelstellingen van het preventiebeleid voor het volgende  dienstjaar;
  2. de middelen en methoden om deze doelstellingen te bereiken;
  3. de opdrachten, verplichtingen en middelen van alle betrokken personen;
  4. de aanpassingen die moeten aangebracht worden aan het globaal preventieplan als gevolg van:
  • gewijzigde omstandigheden;
  • de ongevallen en incidenten die zich in de onderneming of instelling hebben voorgedaan;
  • het jaarverslag van de interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk van het voorbije burgerlijke jaar;
  • de adviezen van het bevoegde comité tijdens het voorbije burgerlijk jaar.

Wetgeving

Codex, art. I.2-9 en I.2-10

Periodiciteit

  • Jaarlijks op te maken
  • Het ontwerp van het jaarlijks actieplan moet voorgelegd worden aan het bevoegde comité uiterlijk op de eerste dag van de tweede maand voorafgaand aan het begin van het dienstjaar waarop het betrekking heeft. Aangezien de meeste jaarlijkse actieplannen op 1 januari starten, moet het ontwerp vóór 1 november voorgelegd worden.

Uitvoering
Algemeen directeur / gemandateerde directeur in overleg met hiërarchische
lijn en de preventieadviseur

Documenten