Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

A3 Globaal preventieplan

Korte beschrijving:

Het globaal preventieplan is een schriftelijk plan voor een termijn van vijf jaar waarin de te ontwikkelen en toe te passen preventieactiviteiten worden geprogrammeerd. 

Wetgeving:

Codex, art. I.2-8, I.2-10 en I.2-12

Periodiciteit:

  • Ten minste eenmaal om de vijf jaar een nieuw globaal preventieplan
  • Elke wijziging of aanpassing vooraf ter advies voor te leggen aan het bevoegd comité

Uitvoering:

Algemeen directeur / gemandateerde directeur in overleg met hiërarchische
lijn en de preventieadviseur
 

Jouw contactpersoon

Veiligheid en preventie

Stafdiensten

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel