Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

A19.2 Beleid alcohol en andere drugs

Beschrijving

De werkgever moet in zijn welzijnsbeleid ook aandacht besteden aan het voorkomen van alcohol- en drugsmisbruik op de werkvloer. Het gebruik van alcohol en andere drugs op de werkvloer beïnvloedt het welzijn en de veiligheid van werknemers en derden.

Dit beleid heeft tot doel het disfunctioneren op het werk ten gevolge van alcohol of andere drugs in de onderwijsinstelling bespreekbaar te maken, het te voorkomen en te verhelpen.

Wetgeving

  • Wet van 4 augustus 1996  betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, B.S. 18 september 1996, zoals gewiijzigd
  • Codex, boek I, titel 2: Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid

Periodiciteit

Actualiseren indien nodig en op te nemen in het arbeidsreglement

Uitvoering

Algemeen directeur of gemandateerde directeur