Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

A14 Werken met derden

​Korte beschrijving:      

Bepalingen over werkzaamheden uitgevoerd door een onderneming van buitenaf (o.a. onderhoudswerken: elektriciteit, centrale verwarming, sanitair,…). 

Wetgeving:

  • Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, Hoofdstuk IV, Afdeling 1, 'Werkzaamheden van werkgevers of zelfstandigen van buitenaf
  • Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, Hoofdstuk XIbis, Afdeling 2, 'Onderzoek en verslaggeving van ernstige arbeidsongevallen
  • Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (B.S. 7 februari 2001), zoals gewijzigd
  • Codex, boek VI, titel 3: Asbest
  • Codex,boek III, titel 4: Ruimten met risico's tot explosieve atmosfeer
  • Codex, boek III, titel 3, hoofdstuk VII: Werkzaamheden uitgevoerd in de inrichting van een werkgever
  • Codex, boek X, titel 2: Uitzendarbeid
  • Codex, boek IV, titel 5: Arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte
  • Codex, boek IX: Collectieve bescherming en individuele uitrusting
  • ARAB – art. 433bis – 468

Periodiciteit:     

Bij ieder werk uitgevoerd door derden

Uitvoering:

Algemeen directeur of gemandateerde directeur in overleg met hiërarchische lijn en de preventieadviseur