Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

A13 Legionella

​Korte beschrijving:

Een ernstige longziekte die kan ontstaan bij blootstelling aan vernevelde waterdeeltjes (aërosolen) bijv. bij stortbaden op een collectief warmwatervoorziening, grootkeukens etc..

Onderwijsinstellingen die o.a. douches (sporthal, zwembad, internaten) en andere collectieve warmwatervoorzieningen met vernevelde waterdeeltjes hebben, vallen onder matig risico-inrichtingen en moeten over een beheersplan beschikken met bepaling van de kritische punten en waterbemonstering door een erkend labo.

Wetgeving:

Besluit Vlaamse Regering van 9 februari 2007 (B.S. 4 mei 2007)

Periodiciteit:

  • Eénmalige opmaak van het beheersplan en bij wijzigingen van de installatie en/of van de omgevingsfactoren
  • Frequentie waterbemonstering door erkend labo afhankelijk van het beheersplan
  • Indien 30% van de stalen > 100.000 KVE/l:

    Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin verwittigen en samen met hen maatregelen nemen

    Gebruikers verwittigen en gevoelige personen het gebruik van aerosolvormende installaties ontraden.

    Als na een maand het niveau niet <100.000KVE/I bereikt, sluiting installatie.

Uitvoering:

Gemandateerde directeur of uitbater in samenwerking met preventieadviseur en/of labo voor wateranalyse