Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

A10 Opleiding

​Korte beschrijving:

De werkgever (algemeen directeur of gemandateerde) moet opleiding voorzien voor alle werknemers volgens functie en de daarbij uit te voeren werkzaamheden:

 • ​Asbest algemeen
 • Asbest eenvoudige handelingen
 • BA4/BA5
 • Collecieve beschermingsmiddelen tegen brand
 • Brandbestrijdingsdienst
 • Busbegeleider/buschauffeur
 • Basisvorming veiligheid
 • EHBO hulpverlener
 • Ergonomie
 • Gemachtigd opzichter
 • Heftruckchauffeur
 • Hiërarchische lijn (HL) inzake preventie en bescherming
 • Interne noodplanning
 • Voedselveiligheid
 • Speeltoestellen
 • Steigerbouwer / steigerkeurder
 • Vertrouwenspersoon
 • Werken op hoogte
 • Werken in besloten ruimtes
 • Werkpostfiches
 • Andere

Wetgeving:

 • Codex, boek I, titel 2, hoofdstuk III: Verplichtingen van de werkgever inzake onthaal, begeleiding, informatie en vorming van de werknemers

 • Codex, boek I, titel 5, hoofdstuk IV: Vorming en bijscholing van hulpverleners

 • Codex, boek II, titel 4: Vorming en bijscholing van de preventieadviseurs

 • Codex, boek III, titel 2, hoofdstuk VI: Bekwaamheid en opleiding van de werknemers en instructies voor de werknemers m.b.t. elektrische installaties

 • Codex, boek III, titel 3, hoofdstuk VI: Opleiding en informatie van de werknemers in verband met brandpreventie op de arbeidsplaatsen

 • Codex, boek I, titel 3, hoofdstuk IV: Informatie – opleiding in verband met preventie van psychosociale risico's op het werk

 • Codex, art. I.2-7, 10° (de bekwaamheid, de vorming en de informatie van alle werknemers, met inbegrip van aangepaste instructies)

 • Codex, art. VI.3-37 (asbest)

Periodiciteit:      

Dynamisch en/of periodiek

Uitvoering:      

Algemeen directeur of gemandateerde directeur

Documenten

Jouw contactpersoon

Veiligheid en preventie

Stafdiensten

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel