Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

VZW Rondpunt

Rondpunt.jpg 

Vzw Rondpunt

Het GO! werkt met vzw Rondpunt samen rond het thema (verkeers)veiligheid en eerste hulp.

Wat?

Rondpunt ijvert voor een goede opvang van alle verkeersslachtoffers in Vlaanderen. Rondpunt is ervan overtuigd dat een betrokken en respectvolle omgang met verkeersslachtoffers, hun omgeving of de nabestaanden een verschil maakt. Rondpunt gelooft in de mogelijkheden van wie door een verkeersongeval geraakt werd en investeert in betere kansen voor alle betrokkenen bij een verkeersongeval.

Voor wie?

Rondpunt ondersteunt de directe omgeving en de professionele hulpverleners bij het bieden van een goede opvang van verkeersslachtoffers en hun omgeving.

Hoe ziet de ondersteuning eruit?

  • Kant-en-klare materialen en methodieken

Rondpunt stelt als expertisecentrum heel wat materialen ter beschikking rond verkeersongevallen en verkeersveiligheid, ook voor onderwijs

  • Opleidingen

Rondpunt voorziet vormingen voor professionals, vrijwilligers en lotgenoten over de gevolgen van verkeersongevallen. Het doel van de vormingen is enerzijds om ondersteuning en advies te verlenen rond hoe professionals op een betrokken manier kunnen omgaan met verkeersslachtoffers en anderzijds aan te zetten tot verkeersveilig gedrag. 

  • Ondersteuning op maat

Rondpunt heeft zowel een vast vormingsaanbod, alsook een vraaggericht aanbod op maat.

Meer info?

www.rondpunt.be