Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Professionalisering CLB

Met het welbevinden en de ontwikkeling van de leerlingen van het GO! als achterliggende doelstelling werkt de POC aan de competentieontwikkeling van CLB-medewerkers en de ondersteuning van de CLB GO!.
Dit is waar we maximaal op inzetten door het uitwerken van een gebalanceerd professionaliseringsaanbod. Om dit te doen volgen we de maatschappelijke ontwikkelingen en zetten we in op innoveren. Zo willen we ook zelf groeien als lerende organisatie.

De POC wil CLB-medewerkers versterken in hun kennis en vaardigheden die ze nodig hebben om op kwaliteitsvolle wijze hun opdrachten uit te voeren, met aandacht voor de attitudes die passen binnen het pedagogisch project van het GO!. Om dit te realiseren organiseert de POC diverse soorten activiteiten: vorming, leertraject, lokale ondersteuning, werkgroepen of lerend netwerk. Bij deze activiteiten worden diverse methodieken toegepast waaronder kennisoverdracht, training, intervisie, casuïstiek, e-learning en zelfreflectie.
 
Deze methodieken worden ontwikkeld om tegemoet te komen aan de veranderende maatschappelijke eisen die aan de CLB worden gesteld en houden rekening met de verschillende leerstijlen van de deelnemers.
 
Meer informatie over onze activiteiten vind je in het aanbod van de POC. Weet je al waarvoor je je wenst in te schrijven?

Jouw contactpersoon

Daisy Gelaude

administratief medewerker, Permanente Ondersteuningscel Centra voor Leerlingenbegeleiding

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel