Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Wie is Wie?

Pagina delen

Team Professionaliseren

MEDEWERKER TAKEN
Tom Thielemans Coördinator Team Professionaliseren & aanspreekpunt beleid, kwaliteit en leiderschap en aanspreekpunt signaalfunctie
Stefanie Pieters Aanspreekpunt beleid, kwaliteit en leiderschap en aanspreekpunt signaalfunctie & Pedagogisch adviseur CLB
Ingrid Van Oost Aanspreekpunt onderwijsloopbaan, spijbelen, leerplicht, ongekwalificeerde uitstroom en begeleiden
Sarah Schaubroeck Aanspreekpunt specifieke onderwijsbehoeften, handelingsgerichte diagnostiek, ICF-CY, PRODIA, leersteun, BuO, inclusie
Sarah Behets ​Aanspreekpunt PGZ
Brenda Callens ​Aanspreekpunt PGZ
Lisanne Bresseleers Aanspreekpunt consultatieve leerlingenbegeleiding
Sofie Van den Bussche ​Aanspreekpunt beroepsgeheim, ambtsgeheim, DRM, ouderlijk gezag, verontrusting en crisissituaties, referentiepersoon radicalisering voor de CLB GO! & aanspreekpunt GO! integriteit (API)
Bram Verfaillie Aanspreekpunt integrale jeugdhulp, welzijn, anderstalige nieuwkomers, kansenbevordering en draaischijffunctie
Klaartje Van Herrewegen Aanspreekpunt data
Kris Vranken Aanspreekpunt regelgeving

Aanspreekpunt per CLB

Vragen naar begeleiding en ondersteuning bij organisatieontwikkeling worden ingediend bij de SPOC van het centrum volgens de verdeling aangegeven in onderstaande tabel.

Tom Thielemans Stefanie Pieters
Connect Mandel en Leie
​Oostende ​Deinze-Eeklo
​Oudenaarde - Geraardsbergen Prisma
​Gent ​Brussel
​Dender Leuven-Tienen-Landen
De Ring ​Rivierenland
​Nova ​Vilvoorde
​Next Mechelen
​Limburg Noord Adite Antwerpen
​Fluxus

Beleidsteam

Het beleidsteam staat in voor de opvolging en voorbereiding van alle beleidsdossiers met een link(en) naar de CLB’s. Via deelname van de dossierbeheerders CLB en onderwijs-welzijn vanuit de afdeling Beleid en Belangenbehartiging (B&B) wordt de verbinding met het GO! beleid gelegd.

MEDEWERKER SPECIFIEKE FUNCTIE
Lotte Meulewaeter Directeur POC
Sara-Maria Van Wonterghem Beleidscoördinator
Kris Vranken Beleids- en professionaliseringsmedewerker & Aanspreekpunt vragen over regelgeving
Marianne De Paduwa ​Beleidsondersteuner onderwijs-welzijn & Afdeling Beleid en Belangenbehartiging
​Sigrid De Vuyst ​Beleidsondersteuner CLB Afdeling & Beleid en Belangenbehartiging

Team Systemen

Het team systemen werkt organisatie-ondersteunend. Dit omvat de dienstverlening binnen de pijlers systemen en structuren zoals logistieke en procedurele ondersteuning. Het team draagt bij tot de operationalisering van de missie en visie van de POC en de realisatie van de Poolstervisie van het GO!.

MEDEWERKER SPECIFIEKE TAKEN
Peter Smets Aanspreekpunt financieel en personeelsbeheer
Daisy Gelaude Aanspreekpunt aanbod POC en deelnemersadministratie
Katrien De Keyser Aanspreekpunt flankerend aanbod & Aanspreekpunt mediatheek en documentatie
Jo Lochy Aanspreekpunt ICT- ondersteuning POC en CLB's

Team Centrumoverstijgende samenwerking

De medewerkers van enkele netoverstijgende projecten worden eveneens aangesteld op de POC GO! CLB.

MEDEWERKER SPECIFIEKE FUNCTIE
Inne Luyten Projectleider Onderwijskiezer
Jo Lochy Medewerker PRIO Aanspreekpunt ICT-ondersteuning POC en CLB's
Bruno Devos Medewerker PRIO
Thomas Schadron Medewerker PRIO & Aanspreekpunt website go-clb.be & Medewerker Onderwijskiezer
Margaux De Bruyn Coördinator netoverstijgende digitalisering en IT
​Tom Billiet ​Coördinator CLBch@t en blended hulpverlening
Stefan Van Loock ​Medewerker coördinatieteam CLBch@t en blended hulpverlening
​Ern Calders ​IT-medewerker CLBch@t en blended hulpverlening
Lore Viaene ​Aanspreekpunt Oekraïne en Anderstalige Nieuwkomers
Amy De Blende ​Aanspreekpunt Oekraïne en Anderstalige Nieuwkomers

De medewerkers van het netoverstijgende project CLBch@t (en blended hulp) worden tewerkgesteld via de POC GO!. Deze medewerkers maken deel uit van het team van CLB Online, een netoverstijgend initiatief rond digitalisering binnen de CLB-sector. Zij worden aangestuurd door een stuurgroep.

Kernteam

Het kernteam verzekert de verbinding tussen de verschillende teams, de interne POC-werking en de samenwerking met het GO! en het Samenwerkingsverband GO! CLB.

MEDEWERKER SPECIFIEKE FUNCTIE
Lotte Meulewaeter Directeur POC
Sara-Maria Van Wonterghem Beleidscoördinator
Tom Thielemans Coördinator team professionaliseren
​Stefanie Pieters ​Pedagogisch adviseur PBD CLB

Heb je een vraag?

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.