Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Organisatieschema

De ondersteuning van de CLB's gebeurt door het team POC+. POC+ verwijst naar de nauwe samenwerking van de diensten POC, PBD CLB en  collega's van 'Beleid en Belangenbehartiging' (B&B), die allen samen expertise rond GO! CLB's bundelen en de dienstverlening ten aanzien van de leerlingenbegeleiding in de centra inzetten.

Het schema geeft de diverse teams van de POC+ weer. Deze zijn in voortdurende wisselwerking met elkaar.

Via het kernteam wordt de verbinding tussen de verschillende teams bewaakt.

Via de pagina 'Wie is Wie?' ontdek je de samenstelling van de teams.

Organogram_POC_2021_R0.jpg

Documenten

Jouw contactpersoon

Permanente Ondersteuningscel Centra voor Leerlingenbegeleiding

Permanente Ondersteuningscel Centra voor Leerlingenbegeleiding

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel