Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

GO! welzijnsvoorzieningen

​De internaten van het buitengewoon onderwijs en het tehuis Kastor Kuurne zijn gevat door een transitie naar het beleidsdomein Welzijn. De kinderen en jongeren die er nu verblijven, zullen door het bijkomende aanbod, de werkings- en personeelsmiddelen vanuit Welzijn nog betere zorg en hulpcontinuïteit kunnen krijgen. Op die manier legt de overheid de lat gelijk tussen de GO! instellingen en de voorzieningen binnen welzijn. Gelijke situaties worden gelijk behandeld.

Uiterlijk op 1 september 2023 zullen deze GO! voorzieningen een opdracht opnemen voor Welzijn.

Deze transitie is een complex en gelaagd gegeven met effecten op personeel, subsidiëring, infrastructuur, … Het GO! engageert zich om de betrokken instellingen over al deze aspecten te informeren en te ondersteunen.

19 december
Toelichting over de stand van zaken van het ontwerpdecreet