Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Vormingstraject: Verhoogde zorg en uitbreiding van zorg in de praktijk, van beeldvorming tot evaluatie

Soms blijkt de brede basiszorg toch onvoldoende. Dan kan je als leraar een aantal stappen zetten en samen met je zorgcoordinator/ leerlingenbegeleider kijken welke extra tools kunnen ingezet worden om deze leerling gelijke onderwijskansen te bieden en optimaal in leren te zetten. Mogelijk is er meer nodig, dan evolueren we naar uitbreiding van zorg. We gaan stapsgewijs en cyclisch aan de slag. De manier waarop we dit doen, is dezelfde in het basis als in het secundair onderwijs.  

Dag 1: Waarnemen:

Wat zien we? Welk gedrag vertoont de leerling?

Wat is zijn of haar leerhouding?

In deze fase tracht je te achterhalen wie deze leerling eigenlijk is en hoe je dit best in beeld brengt. 

Dag 2: Begrijpen

Welke onderwijsbehoeften heeft de leerling? Passen deze bij de onderwijsdoelen? Moeten we mogelijk doelen uit een ander curriculum of uit het Buitengewoon onderwijs overwegen? En welke ondersteuningsbehoefte heeft de leerkracht daarbij? Wat is het doel van de leerling - en van de leerkrachtondersteuning?  

Dag 3: Organiseren 

Welke strategieën zet je best in voor deze leerling? Kies je voor remediëren, differentiëren, compenseren of dispenseren? Of volstaan algemene redelijke aanpassingen die het curriculum in essentie niet veranderen? Kunnen we orthodidactische methoden inzetten? Wat heb ik nodig om aan de slag te gaan. 

Dag 4: Evalueren en Intervisie:

We bespreken hoe we een effectieve evaluatie kunnen organiseren en hoe deze kan dienen als startpunt voor een nieuwe cyclus. Hoe kunnen we wat werkt voor de leerling behouden, borgen? Daarnaast kijken we naar een casus uit de praktijk van de deelnemers en bespreken we successen en eventuele uitdagingen of struikelblokken in jouw specifieke context..

Praktisch

1
woensdag 09 oktober 2024, van 10u00 tot 12u30
Dag 1: Waarnemen

Webinar

2
dinsdag 22 oktober 2024, van 10u00 tot 12u30
Dag 2: Begrijpen

Webinar

3
woensdag 06 november 2024, van 10u00 tot 12u30
Dag 3: Organiseren

Webinar

4
woensdag 20 november 2024, van 9u30 tot 15u30
Dag 4 : Evalueren en intervisie

Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88, 1000 Brussel
Wegbeschrijving

Schrijf je individueel in
Individuele prijs: € 125

Doelstellingen

- De onderwijsprofessional weet hoe hij (handelings)planmatig kan inspelenop de onderwijsbehoeften van een specifieke leerling.   

- De onderwijsprofessional heeft een houvast om deze manier van werken zo planlastluw mogelijk uit te voeren  

- De onderwijsprofessional (h)erkent ieders aandeel bij de mogelijke gestapelde zorg rond een leerling met specifieke onderwijsbehoeften.  

Lesgever

Verhaert Judith

is pedagogisch medewerker voor leersteun, specifieke onderwijsbehoeften en inclusie. 

Pagina delen

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Volg deze opleiding ook op een ander tijdstip

Vormingstraject: Verhoogde zorg en uitbreiding van zorg in de praktijk, van beeldvorming tot evaluatie

donderdag 13 februari 2025, van 10u00 tot 15u30
€ 125
Meer informatie

Vormingstraject: Verhoogde zorg en uitbreiding van zorg in de praktijk, van beeldvorming tot evaluatie

vrijdag 25 april 2025, van 10u00 tot 15u30
€ 125
Meer informatie

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.