Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

A24 Brandpreventiedossier

Pagina delen

Korte beschrijving

De werkgever houdt een brandpreventiedossier bij. Dit dossier bevat:

 1. het document met de resultaten van de analyse van het brandrisico en de preventiemaatregelen (zie E3);
 2. het document dat de organisatie van de brandbestrijdingsdienst beschrijft (zie A23);
 3. de procedures opgemaakt ter uitvoering van het intern noodplan (zie A7);
 4. het evacuatieplan (zie A22);
 5. het interventiedossier (zie A4);
 6. de vaststellingen, gedaan naar aanleiding van de evacuatieoefeningen, in verband met de bekwaamheid van de werknemers om een gedrag aan te nemen waarmee ze het ontstaan van een brand tijdens de uitvoering van hun taken kunnen voorkomen (zie E1);
 7. een lijst van de beschermingsmiddelen tegen brand die beschikbaar zijn op de arbeidsplaats en hun situering op een plan (zie A4);
 8. de data van de controles en de onderhoudsbeurten van de beschermingsmiddelen tegen brand, van de gas-, verwarmings- en airco-installaties en van de elektrische installaties, evenals de vaststellingen gedaan tijdens deze controles (zie C1, C2, C5, C6, C7, C17, C21);
 9. de lijst van eventuele individuele afwijkingen die aan de werkgever verleend werden op basis van artikel 52 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (zie E5);
 10. de adviezen verstrekt door:
  - de bevoegde preventieadviseur (zie E7), en in voorkomend geval, de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer (zie E8);
  - het bevoegde comité (zie E6);
  - de openbare hulpdienst (zie E3);
 11. de informatie die eventueel overhandigd werd op vraag van de openbare hulpdienst, inzonderheid voor het opmaken van het noodplan en het interventieplan (zie A4, A7).

Wetgeving

Periodiciteit

Eenmalig en regelmatig bij te werken.

Uitvoering

De werkgever, in samenspraak met de hiërarchische lijn en de preventieadviseur.

Heb je een vraag?

Veiligheid en preventie

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.