Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Vakopleidingen Elektriciteit BA4 en BA5

Pagina delen

Vakopleiding elektriciteit BA4

Om de wettelijke voorschriften met betrekking tot elektrische installaties, nl. AREI, Boek 1, 2 en 3 - Deel 9. Algemene voorschriften door personen na te leven en te implementeren in onze onderwijsomgeving dienen we te voldoen aan 7 elementen.

Eén ervan is de beheersing van elektrische risico's na een opleiding attestering BA4 (gewaarschuwde)/BA5 (vakbekwame).

Zie AREI boek I, II en III 9.2 Toekenning van de codificatie BA4/BA5.

Deze vakopleiding is opgesplitst per doelgroep zodat elke werknemer voldoende onderricht aangaande de elektrische risico's verbonden aan de hen  toevertrouwde werkzaamheden. Voor BA4 is dit: het onderhoud van labo's, computerlokalen, kantoren, atelier, … alsook het gebruik van verlengkabels, schakelen, … 

Het opleidingsaanbod is op maat gemaakt van: 

- het poetspersoneel en de hiërarchische lijn

- de onderhoudswerkmannen

Elke doepgroep moet een module 'Basiskennis' en een module 'EHBO' volgen.  Pas nadien kan de werkgever het attest ondertekenen.

Dankzij het programma "Teach the teachers" van FOD WASO en het departement Onderwijs konden personeelsleden van het GO! opgeleid en geattesteerd worden als 'teacher'. Op die manier  blijft de kostprijs voor de vorming van het GO!-personeel betaalbaar en kan het flexibel  georganiseerd worden door en voor eigen medewerkers.

Onderwijsinstellingen of scholengroepen van het GO! die de module 'Basiskennis' wensen te organiseren kunnen dit aanvragen via PBD-GO!. Zij beschikken over een teacher die de opleiding ter plaatse kan geven.

De module EHBO (in het kader van de vakopleiding BA4) kan je aanvragen via SPMT-AristA.

Vakopleiding Elektriciteit BA5

Via deze vakopleiding verwerft de deelnemer theoretische en praktische kennis die nodig is voor de functies leerkracht elektriciteit en leerkracht labo.

Het GO! biedt als onderwijsnet een opleidingspakket voor het eigen personeel.

De opleiding BA5 bestaat uit 5 halve dagdelen.

 • De eerste opleidingsdag vindt plaats in het Huis van het GO! te Brussel. De deelnemers krijgen uitleg over oefeningen en kunnen met de begeleiders simulaties maken op de testmodules.
 • De tweede opleidingsdag wordt georganiseerd in een (technische) onderwijsinstelling van de scholengroep: theoretische kennis en een praktijkles Risicoanalyse worden gegeven.
 • Tot slot zal de deelnemer ook een opleiding EHBO (bij werken aan elektriciteit) volgen. Deze les wordt gegeven door een trainer van de externe dienst voor preventie en bescherming, nl. SPMT-ARISTA.

Deelnemers die de opleiding afronden krijgen een vakbekwaamheidsattest BA5, uitgeschreven door de werkgever (algemeen directeur).

Via deze inschrijvingsmodule kan u een aanvraag indienen voor de eerste en de tweede opleidingsdag.

Inhoud eerste opleidingsdag

Risico’s en veiligheidsmaatregelen op de verschillende  elektrische netsystemen.

 Onderwerpen die behandeld worden:

 • Bescherming tegen elektriciteit
 • Verschillende netsystemen
 • Typen fouten in de verschillende netsystemen
 • Veiligheidsmaatregelen in een TN-net
 • Veiligheidsmaatregelen in een TN-C-net
 • Veiligheidsmaatregelen in een TN-S-net
 • Veiligheidsmaatregelen in een TT-net
 • Veiligheidsmaatregelen in een IT-net
 • Aardelektrode

Inhoud tweede opleidingsdag

 • Doelstelling opleiding BA5
 • Toekennen kwalificatie BA5
 • De kracht van elektriciteit
 • Uitwendige invloeden
 • Netsystemen
 • Risicoanalyse
 • Risico’s verbonden aan elektriciteit
 • Elektrische schokken  RA
 • Elektrische schokken ORA
 • Weder opkomen spanning
 • Werkzaamheden en elektriciteit
 • Niet-elektrische risico’s

Heb je een vraag?

Veiligheid en preventie

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.