Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Verloven en afwezigheden

Pagina delen

Vragen over verlofstelsels?

Voor wie tijdelijk minder wil werken of even niet kan werken bestaan er in het onderwijs heel wat verlofstelsels. Het type verlof of afwezigheid dat kan worden aangevraagd, hangt af van:

-        de administratieve toestand van het personeelslid (tijdelijk of vastbenoemd)

-        de redenen die tot de aanvraag leiden

Personeelsleden met vragen over verloven en afwezigheden, over voorwaarden en formaliteiten en over wie in de scholengroep precies bevoegd is voor het toekennen van verloven, doen in eerste instantie een beroep op het personeelssecretariaat van de instelling. In tweede lijn kunnen ze terecht bij de personeelsdienst van de scholengroep.

De personeelsdiensten van de 26 scholengroepen kunnen voor meer info een beroep doen op het team Onderwijspersoneel van de centrale administratieve diensten. 

Een model van verlofaanvraagformulier is enkel toegankelijk voor directies en scholengroepen. 

 

Detacheringen

Het team Onderwijspersoneel is het aanspreekpunt voor personeelsleden, directies en scholengroepen voor vragen in verband met de administratieve verwerking van de detacheringsdossiers (verlof wegens opdracht/verlof wegens bijzondere opdracht) van personeelsleden belast met een opdracht bij:

 • de Pedagogische Begeleidingsdienst (PBD).
 • de Permanente Ondersteuningscel (POC).
 • de centrale administratieve diensten.

Heb je een vraag?

An Meeussen - 02 790 94 71

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Veelgestelde vragen

 • Wat is het Vlaams zorgkrediet?

  Het zorgkrediet kan genomen worden voor één van volgende motieven:

  -zorg voor een kind tot en met 12 jaar
  -medische bijstand
  -palliatieve zorg
  -zorg voor een kind met een handicap
  -opleiding

  Hoe kan je het Vlaams zorgkrediet opnemen?

  Je kan uit volgende mogelijkheden kiezen tijdens het zorgkrediet:

  • de arbeidsprestaties volledig onderbreken;
  • de arbeidsprestaties verminderen tot een halftijdse betrekking;
  • de arbeidsprestaties verminderen met een vijfde van een voltijdse betrekking. Je moet in dat geval een voltijdse aanstelling hebben.
    

  Hoe lang kan je het Vlaams zorgkrediet opnemen?

  Ongeacht de reden waarvoor je het zorgkrediet opneemt, heb je tijdens je loopbaan recht op:

  • 18 maanden in geval van een volledige onderbreking
   of
  • 36 maanden bij een onderbreking tot de helft van een normale voltijdse arbeidsregeling
   of
  • 90 maanden bij een onderbreking van de voltijdse arbeidsprestaties met een vijfde

  Eén maand volledige onderbreking is gelijk aan twee maanden halftijdse onderbreking en aan vijf maanden onderbreking met een vijfde.

  De periodes van loopbaanonderbreking die je in het verleden hebt opgenomen, tellen niet mee voor de berekening van het contingent zorgkrediet.

  Heb je recht op een onderbrekingsuitkering bij het Vlaamse Zorgkrediet?

  Je krijgt een onderbrekingsuitkering van de Vlaamse overheid, departement WSE.

  Je vindt alle info over de onderbrekingsuitkeringen op de website over het zorgkrediet.

  Lees de infopagina over zorgkrediet van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

  Lees de omzendbrief over zorgkrediet.

 • Artikel 27§1-1° van het Bijzonder Decreet van 14 juli 1998 legt sinds 1 januari 2000 de bevoegdheid van het beheer van de loopbaan van de personeelsleden bij het college van directeurs. Dit betekent dat dit college exclusief bevoegd is voor het toekennen van alle verloven, terbeschikkingstellingen, loopbaanonderbrekingen, afwezigheden, enz.

  In het Bijzonder Decreet is er geen delegatiebevoegdheid voorzien bij de bevoegdheden van het college van directeurs wat betekent dat elke aanvraag voor het verkrijgen van om het even welk verlof, terbeschikkingstelling, afwezigheid enz. dient geagendeerd te worden en beslist op een zitting van het college. Het is logisch dat het instellingshoofd van de instelling van affectatie van de aanvrager een advies geeft aan het college over de aanvraag. Natuurlijk kan men voor aanvragen die geen enkel probleem inhouden werken met globale lijsten, die in hun geheel worden geagendeerd en beslist. De beslissing wordt ondertekend door de voorzitter van het college namens het college van directeurs uit hoofde van zijn ambt.

  Aanvragen tot het voortijdig beëindigen van een toegestaan verlof, terbeschikkingstelling of afwezigheid worden eveneens geagendeerd en beslist door het college.

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.