Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Vacantverklaring en benoeming

Pagina delen

Benoemingsprocedure van 1 januari 2024

De benoemingsprocedure voor toewijzing op 1 januari 2024 (vaste benoeming, mutatie of nieuwe affectatie) is intussen  achter de rug.  De kandidaten die een betrekking toegewezen kregen, werden geïnformeerd door de raad van bestuur  en hebben hun nieuwe opdracht intussen opgenomen.

Om een personeelsbeweging van 1 januari 2024  uitwerking te doen hebben ten aanzien van de overheid moet de personeelsbeweging vanuit de instelling uiterlijk drie maanden na de ingangsdatum gemeld worden via elektronische zending (RL-1 ; opdrachtmelding in ATO 4 ) aan het werkstation. Dit betekent dat alle zendingen over de vaste benoemingen op 1 januari 2024 vóór 31 maart 2024 naar het werkstation moeten gezonden worden door het personeelssecretariaat; dan worden ze erkend met ingang van 1 januari 2024. Benoemingen die niet tijdig worden gemeld, worden niet aanvaard door de overheid! Personeelsleden moeten een afschrift krijgen van de RL-1-zending.

Volgende procedure

De volgende vacantverklaringsprocedure gebeurt in het najaar 2024 (periode oktober-november 2024) met het oog op benoemingen op 1 januari 2025.

Heb je een vraag?

Hilde Eloot - 02 790 94 05
An Meeussen - 02 790 94 71

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.