Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Bijzondere maatregelen bij functioneringsproblemen

Pagina delen

Opdracht

Op verzoek van de scholen(groepen) ondersteunt het team Bijzondere Maatregelen bij de verschillende procedures tegenover personeelsleden waarbij functioneringsproblemen werden vastgesteld.

Het team Bijzondere Maatregelen woont enkel op verzoek van de scholen(groepen) informatieve gesprekken bij. Bij dergelijke gesprekken wordt het geheel van de reglementaire mogelijkheden om aan de problematiek een oplossing te bieden, toegelicht.

Het team Bijzondere Maatregelen ondersteunt de scholen(groepen) ook bij het nemen van beslissingen. Indien de procedure een hoorzitting voorschrijft, neemt het team de verslaggeving op zich wanneer dit uitdrukkelijk gevraagd wordt door de Raad van Bestuur van de scholengroep. Het team staat de scholen(groepen) ook bij in de afhandeling van dossiers door het College en de Kamer van beroep.

Soorten functioneringsprocedures

Dit kan gaan over:

 • orde- en tuchtmaatregelen.
 • evaluaties ‘onvoldoende’.
 • ontslagen bij hoogdringendheid.
 • beoordelingen.
 • ambtshalve ontslagen.
 • verwijdering uit het ambt.
 • beëindiging waarnemende aanstelling.
 • verlenging of niet-benoeming na proeftijd.
 • ongewettigde afwezigheden.

Heb je een vraag?

Herman Taels - 02 790 93 52
Jan Seynaeve - 02 790 93 49

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.