Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Arbeidsreglement

Pagina delen

Arbeidsreglementen zijn ingevolge de wet van 18 december 2002 verplicht voor alle werknemers van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.   
De scholengroep moet er dus voor zorgen dat elke instelling van de scholengroep, en dus ook elk personeelslid, een toepasselijk arbeidsreglement heeft. Over de inhoud van het arbeidsreglement wordt respectievelijk overlegd/onderhandeld. 
Het arbeidsreglement bevat de wederzijdse rechten en plichten van werkgever en werknemer. 
In het onderwijs worden heel wat zaken door de overheid geregeld waardoor verwezen kan worden naar de toepasselijke regelgeving maar een aantal zaken zijn het resultaat van lokaal overleg of lokale onderhandelingen en zijn dus specifiek voor de betrokken instelling. 
Een werkgever moet kunnen aantonen dat de werknemer een kopie heeft gekregen van het arbeidsreglement, anders is de inhoud ervan niet tegenstelbaar. Vandaag de dag gebeurt de kennisgeving van het arbeidsreglement en van wijzigingen aan het arbeidsreglement aan de personeelsleden in regel elektronisch.

Ter ondersteuning van de werkzaamheden in de scholengroepen worden modellen van arbeidsreglement ter beschikking gesteld van de scholengroepen.

De modellen van arbeidsreglementen en bijhorende toelichting zijn enkel toegankelijk voor directies en scholengroepen.

Heb je een vraag?

Hilde Eloot - 02 790 94 05

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.