Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Aanstellingen in selectie- en bevorderingsambten

Pagina delen

Aanstellingen in selectie- en bevorderingsambten

 

Naast wervingsambten (onderwijzer, leraar so, opvoeder, …) bestaan er in het onderwijs ook selectie- ambten (zoals technisch adviseur, adjunct-directeur, …) en bevorderingsambten (directeur, technisch adviseur-coördinator, …).

Personeelsleden die tijdelijk een dergelijke betrekking opnemen, worden ‘waarnemend’ aangesteld. Als een betrekking vacant is, kan ze worden vacant verklaard voor toelating tot de proeftijd. Voor een toelating tot de proeftijd moet men verplicht beschikken over het vormingsattest voor het betrokken ambt. Als de proeftijd van 12 maanden gunstig wordt beoordeeld, volgt een vaste benoeming.

Personeelsleden die al benoemd zijn in een selectie- of bevorderingsambt kunnen in hetzelfde ambt een nieuwe affectatie vragen (binnen dezelfde scholengroep) of een mutatie (naar een andere scholengroep of naar een ander net).

Er zijn ook twee directiefuncties die via mandaat worden toegewezen: coördinerend directeur SO en algemeen directeur.

Scholengroepen publiceren hun vacatures via hun eigen kanalen maar soms ook op de vacature-site van het GO! en via de VDAB.

Info over de aanstellingen in selectie- en bevorderingsambten is enkel toegankelijk voor directies en scholengroepen

Heb je een vraag?

Hilde Eloot - 02 790 94 05

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.