Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Wegwijs in het GO!

Pagina delen

Gelieve de marketing cookies te accepteren om dit inhoudsitem te kunnen bekijken.

 

Wie verstrekt onderwijs in Vlaanderen? 

Het GO! is het officieel onderwijs dat georganiseerd en gefinancierd wordt in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap. De centrale inrichtende macht wordt uitgeoefend door de Raad van het GO!. 

Naast het GO! erkent en subsidieert de Vlaamse overheid de volgende onderwijsverstrekkers:

 • het officieel gesubsidieerd onderwijs omvat het gemeentelijk of stedelijk onderwijs (georganiseerd door gemeente- of stadsbesturen) en het provinciaal onderwijs (georganiseerd door provinciebesturen). Hun inrichtende machten zijn verenigd in twee koepels, het OVSG en het POV.
 • het vrij gesubsidieerd onderwijs wordt op privé-initiatief verstrekt en bestaat hoofdzakelijk uit katholieke scholen, verenigd in een koepel: het Katholiek Onderwijs Vlaanderen (KOV). De inrichtende macht is vaak een vzw. 

Organisatiestructuur van het GO! 

De bestuursbevoegdheden in het GO! zijn verdeeld over drie verschillende niveaus:

 • de school = het lokale niveau;
 • de scholengroep = het regionale of mesoniveau;
 • het centrale niveau.

Het Bijzonder Decreet betreffende het Gemeenschapsonderwijs – het BDGO - regelt deze structuur en bepaalt voor elk van deze niveaus de samenstelling en de bevoegdheid van de bestuursorganen. 

Ons pedagogisch project – het PPGO!

Ons PPGO! heeft tot doel kinderen en jongeren te laten ontdekken dat er geen universele waarheid is om filosofische, ideologische en godsdienstige vragen te beantwoorden. In het GO! geniet iedereen de vrijheid om zelf keuzes te maken en kritisch te zijn. Het PPGO! zegt dat we ondanks verschillende opvattingen en de superdiversiteit in onze samenleving en in onze scholen vooral moeten leren met elkaar samen te leven.

Gelieve de marketing cookies te accepteren om dit inhoudsitem te kunnen bekijken.

 

GO! 2030 - onze visie op het onderwijs van de toekomst

De maatschappij verandert aan topsnelheid en vaak op ingrijpende wijze. Dat zet het onderwijs onder grote druk, maar biedt ook veel kansen. Met het strategisch plan GO! 2030 speelt het GO! in op de veranderende noden en uitdagingen. Daarmee voegen we een extra dimensie toe aan onze missie, het PPGO!. 

Centraal in de ‘futureproof’ visie van het GO! staat ‘gepersonaliseerd samen leren’. Bij deze aanpak zit de lerende zélf aan het stuur van zijn of haar leerproces. Maar het leren gebeurt ook samen, geruggensteund door een team van onderwijsprofessionals, samen met medeleerlingen, -cursisten en met het hele ecosysteem rondom de school.

Op die manier evolueren we met ons net naar een professionele leergemeenschap die via gepersonaliseerd onderwijs elk kind doet excelleren. Kwaliteitsvol onderwijs, de beste onderwijskansen voor elke lerende. 

Gelieve de marketing cookies te accepteren om dit inhoudsitem te kunnen bekijken.

 

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.