Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Busbegeleiding

Pagina delen

Handleiding

De handleiding voor busbegeid(st)ers in het niet-zonaal leerlingenvervoer bevat de belangrijkste richtlijnen en tips die bruikbaar zijn bij de organisatie en taakuitvoering van busbegeleiding.

Bestaanszekerheidsvergoeding

Voor de maanden juli en augustus kan elk personeelslid, dat door middel van een arbeidsovereenkomst als busbegeleid(st)er leerlingenvervoer is tewerkgesteld, een bestaanszekerheidvergoeding aanvragen.

Rechthebbenden

Voor alle dagen waarop zij gedurende deze periode volledig uitkeringsgerechtigd werkloos zijn, wordt een vergoeding van 10 euro per dag toegekend. De rechthebbende personeelsleden vragen de vergoeding bij de algemeen directeur aan via een attest.

2 Kinderen Op Straat Bus

Schuldvordering

De inrichtende macht maakt vervolgens een schuldvordering op en stuurt deze naar het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi). 

Het e-formullier is online downloadbaar op de website van Onderwijs Vlaanderen

De uiterste datum waarop de schuldvordering bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten moet toekomen, is ten laatste 15 oktober van het betreffende kalenderjaar.

Heb je een vraag?

Bart Pauwels - 02 790 96 57
Lesley De Cock - 02 790 93 90

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.