Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Werkplekleren

Pagina delen

Definitie

Werkplekleren is een actief en constructief leerproces, dat steunt op ervaring en plaatsvindt in een echte arbeidssituatie met de werkelijke problemen uit de (toekomstige) arbeidspraktijk als leerobject.

De scholengroep beschikt als werkgever over verschillende stageformules om een laagopgeleide werkzoekende praktijkervaring aan te bieden zodat hij de nodige competenties verwerft.

Verschillende vormen

Afhankelijk van de vorm heb je als werkgever een aantal voordelen.

 • Individuele beroepsopleiding (IBO): een formule waarbij de werkgever de werkzoekende opleidt met steun van de VDAB, gevolgd door een aanwervingsplicht. Het is een oplossing voor vacatures waarvoor de werkgever geen geschikte kandidaat vindt. Meer informatie lees je na op de IBO-pagina.

 • Opleidingsstage: je biedt een cursist die een beroepsopleiding volgt bij de VDAB de kans om een stage te doen in een echte werkomgeving. Er wordt tussen de werkgever, VDAB en de cursist een opleidingsstageovereenkomst gesloten. De opleidingsstage duurt maximum 6 maanden en bedraagt maximaal de helft van de totale opleidingsduur. Bij een vroegtijdige beëindiging is er geen vergoeding verschuldigd. De cursist ontvangt na afloop een attest met daarin de verworven competenties.

 • Beroepsinlevingsstage: via een beroepsinlevingsstage (BIS) kan de stagiair een betaalde stage bij je lopen.
  De BIS is gericht op het versterken en/of aanleren van technische competenties op een werkvloer alsook het opdoen van werkervaring. Je hoeft geen loon of RSZ te betalen. Je betaalt enkel een stagevergoeding volgens een wettelijk minimum.   

Heb je een vraag?

Bart Pauwels - 02 790 96 57
Lesley De Cock - 02 790 93 90

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.