Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Studenten

Pagina delen

Definitie

Een student is elke persoon die het hoofdstatuut van student heeft en die in een onderwijsinstelling middelbaar (algemeen, technisch, beroeps- of kunstonderwijs), hoger of universitair onderwijs volgt, of die een examen voorbereidt voor de centrale examencommissie.

Leeftijd

Er is geen maximum leeftijdsvoorwaarde, wel een minimumleeftijd voor een studentenovereenkomst.

De studentenovereenkomst kan ten vroegste worden gesloten wanneer men 15 jaar is en de eerste 2 leerjaren van het secundair onderwijs met volledig leerplan heeft gevolgd of wanneer men 16 jaar is of ouder.

Beperking in aantal werkuren

Indien de tewerkstelling gedurende het kalenderjaar maximaal 475 uren bedraagt (die vrij kunnen gespreid worden over het volledige kalenderjaar), is op de prestaties van de student een verlaagde uniforme bijdrage, solidariteitsbijdrage (8,13%) genaamd, verschuldigd.

De scholengroep neemt hiervan 5,42% voor zijn rekening, en 2,71% is ten laste van de student. Het deel van de solidariteitsbijdrage dat ten laste valt van de student, wordt ingehouden door de werkgever bij de betaling van het loon.

De student werkt buiten de uren waarop hij geacht wordt cursussen of andere activiteiten te volgen.

Overeenkomst studenten

De scholengroep kan enkel tewerkstellen via een  studentenovereenkomst.  Een studentenovereenkomst is een gewone arbeidsovereenkomst met bijkomende voorwaarden.

Een studentenovereenkomst kan worden gesloten zowel gedurende de schoolvakanties als tijdens het schooljaar.

Aangifte en loon

Voorafgaand aan de tewerkstelling dient de scholengroep een Dimona-aangifte in met de notie "STU" met vermelding van de begin- en einddatum van de studentenovereenkomst, net als de plaats van tewerkstelling.

Het loon ligt bepaald op het minimumbarema zoals voorzien in de handleiding voor contractueel AMVD-personeel.

Heb je een vraag?

Bart Pauwels - 02 790 96 57
Lesley De Cock - 02 790 93 90

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.