Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

GO! Academy

Pagina delen

GO! Academy Logo

Online leren, offline groeien

GO! Academy is een platform voor alle onlineopleidingen van het GO! volwassenenonderwijs. Deze website helpt potentiële cursisten kiezen uit het gevarieerde aanbod van onlineopleidingen die de centra voor volwassenenonderwijs van het GO! te bieden hebben. De tien CVO’s bundelen hun krachten én hun aanbod op de nieuwe website, GO! Academy, waar iedereen die wil bijleren via afstandsonderwijs zich kan informeren, oriënteren en meteen kan inschrijven. 

Doelpubliek

Online onderwijs is niet meer weg te denken. Het is een waardevolle bijkomende leerweg voor cursisten die flexibel op eigen tempo willen leren en willen leren vanuit een door hen gekozen omgeving. Het is ook een interessante keuze voor mensen met mobiliteitsproblematiek of cursisten die minder goede ervaringen hebben met het contactonderwijs. 

Samenwerking

De GO! Academy is het resultaat van de vruchtbare samenwerking tussen de tien GO!-CVO’s en de centrale diensten van het GO!. Naast het digitale platform met aanbod afstandsonderwijs, werden door de CVO’s expertisehubs opgericht waarbinnen ze onderling kennis en ervaring uitwisselen. Zo kunnen de centra hun aanbod voor het digitale platform nog meer op mekaar afstemmen en optimaliseren.   

Het project werd gefinancierd met Edusprongmiddelen die de Vlaamse regering voor het volwassenenonderwijs vrijmaakte binnen het relanceplan Vlaamse veerkracht.  

Online onderwijskwaliteit  

De tien CVO’s engageren zich expliciet om een kwalitatief aanbod te garanderen door het meewerken aan en ondertekenen van het ‘charter voor online onderwijskwaliteit’, waarmee ze hun schouders zetten onder een innovatief aanbod aan diplomagerichte en kwalificerende opleidingen, zich engageren om onderling samen te werken en expertise uit te wisselen en om in te zetten op toegankelijkheid en inclusie. 

De centra streven er onder meer naar om kandidaat-cursisten voldoende te informeren, cursussen op te zetten met een duidelijke en herkenbare structuur, interactie met en betrokkenheid van cursisten te optimaliseren en effectief digitaal lesmateriaal te ontwikkelen. 

Surf naar GO! Academy en ontdek de centra voor volwassenenonderwijs van het GO!

Centra voor volwassenenonderwijs van het GO!:  

Lees alles over Edusprong.

Heb je een vraag?

Willem Willems - 02 790 93 45

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.