Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Digisprong

Pagina delen

Geef je leerkrachten een digitale boost

Digitale vaardigheden zijn niet meer weg te denken uit onze scholen. De Vlaamse overheid lanceerde daarom de Digisprong. Dat is een visienota met vier speerpunten, waaronder één over de noodzaak om de digitale competenties van alle leerkrachten te versterken.


Om dat te realiseren en te ondersteunen geeft de overheid aan de scholen 120 euro nascholingsbudget per leerkracht. Die kan je tot 31 juli 2026 spenderen. Voldoende tijd dus om de professionaliseringsnoden op school in kaart te brengen en om na te gaan wat de leerkrachten nodig hebben om zich bij te scholen. Een belangrijke vraag is wie die nascholingen kan geven. Welke speler op de markt kan voldoen aan de hoge kwaliteitseisen van scholen en leerkrachten?

Maak de digitale sprong met een GO! CVO

Onze Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO) zijn bij uitstek aangewezen om dat aanbod voor leerkrachten te ontwikkelen. Zij hebben de mogelijkheid om op maat van de scholen en de leerkrachten nascholingen te maken zodat geen enkele leerkracht uit de (digitale) boot valt. Dat betekent dat zij vertrekken vanuit de kennis die aanwezig is bij de leerkrachten en daarop verder bouwen.

Zij weten bovendien hoe ze een digitaal aanbod kwaliteitsvol ontwerpen met genoeg interactie, oefeningen, ondersteuning en met het einddoel voor ogen. De lessen worden gegeven door experts in zowel ICT als didactiek. Ze staan zelf met beide benen in het onderwijs.

Ten slotte bieden CVO's de nascholingen aan volgens de vastgelegde prijzen van de overheid, namelijk 1,5 euro per lesuur. Dat betekent dat een leerkracht maar liefst 80 lestijden ICT-nascholing kan volgen. 

Online, blended of live op een pedagogische studiedag?

Niet alle leerlingen in een klas zijn gebaat met dezelfde aanpak. Dat geldt even goed voor leerkrachtenteams. Daarom is een aanpak op maat noodzakelijk. Heel belangrijk zijn motivatie en een streven naar efficiëntie en effectiviteit. Leren sommigen liefst zelfgestuurd en autonoom? Voor hen is het online aanbod perfect. Anderen willen graag de leerkracht fysiek bij hen zodat de interactie zo natuurlijk mogelijk en voluit kan spelen? Een workshop op een pedagogische studiedag aangevuld met online lessen kan hen die digitale hordes doen nemen. Maar hoe kunnen CVO's te weten komen wat scholen nodig hebben?

De schakel tussen scholen en het CVO

De schakel tussen je school en het CVO zijn de regio-coördinatoren. Elk CVO heeft zo'n regiocoördinator aangesteld om ervoor te zorgen dat de nascholingen die zij maken afgestemd zijn op wat leerkrachten nodig hebben. Zij komen tot bij jou om te luisteren en in te schatten wat mogelijk is in welk tijdskader. Zij zijn jouw partner om jouw professionaliseringsplannen mee in uitvoering te brengen.

Bij downloads vind je, per CVO, de contactgegevens van de regio-coördinatoren. Zij zijn de eerstelijnsgesprekspartners om het nascholingsaanbod te ontwikkelen op maat van de scholen en de leerkrachtenteams. Zij hebben zicht op wat mogelijk is in welk tijdsbestek. 

Hoe breng je als school de digitale competenties van de leerkrachten in kaart?

Met Digisnap, de gratis tool van de Vlaamse overheid, kan je de IT-competenties van de leerkrachten in kaart brengen. Het is een vragenlijst die verschillende aspecten bevraagt en gebaseerd is op het Europees referentiekader voor digitale competenties (DigCompEdu).

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.