Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Skill Metro

Pagina delen

Deze tool is een eigen GO! sandbox ontwikkeling. Skill Metro geeft je zicht op kerncompetenties in je team vanuit de context van een design traject binnen een onderwijscontext. Je kan de tool ook gebruiken indien je meerdere teams voor meerdere cases hebt en je wil vaardigheden over verschillende teams verdelen. Zo kan je onbeperkt complementaire teams samenstellen. 

Verder helpt Skill Metro om teamleden bewust te maken van elkaars competenties én deze competenties inzetbaar te maken. Het kan de mobiliteit van de verschillende competenties verhogen. Een metrokaart bood inspiratie. De lijnen in verschillende kleuren staan telkens voor een bepaald type van competentie die interessant zijn om een succesvol traject te doorlopen.

Je kan Skill Metro combineren met de tool Skillframework of apart gebruiken. Deze Skill Metro-tool gebruik je eerder tijdens een kickoff meeting. Je team is dan al samengesteld.

Waarom?

Een complementair team met verschillende rollen en persoonlijkheden is essentieel. Het mag zelfs een beetje wringen. Je kan bewust op zoek gaan naar een constructieve dwarsligger voor je case. De kans is groot dat je dan landt met een sterk prototype. Respectvolle communicatie is een sleutelvereiste in elke interactie.

Aanpak

1. Bepaal eerst welke competenties belangrijk zijn (zie ook de tool Skillframework). Gebruik eventueel een blanko metrokaart waarop je eigenhandig de competenties in functie van je case neerpent.

2. Neem kennis van de gekleurde lijnen en bespreek het belang ervan voor het design traject en de case. Voorbeelden:

 • Stelt leerling centraal
 • Makes-it-happen
 • Sterk in ontwerpen
 • Validateert graag
 • Maakt het helder
 • Alles is communicatie

3. Laat je de deelnemers via post-its aanduiden in welke competenties zij sterk zijn.

4. Beluister elkaars sterktes.

5. Bekijk welke competenties jullie tekortkomen.

6. Bespreek hoe je daar mee omgaat (Mensen waar nodig betrekken? Op zoek naar een missend teamlid?).

Template en materiaal

De template van de lege metromap vind je rechts bij de downloads.

Materiaal

 • Metrokaart template
 • Kleine post-its
 • Schrijfgerief

Heb je een vraag?

Mark Willems
Katleen Janssens - 02 790 94 34
Ariane Carlier - 02 790 96 91

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.