Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Omgevingsanalyse

Pagina delen

Op deze pagina

Een DESTEP-analyse helpt bij het begrijpen van de omgeving. Bepaalde trends breng je in zes categorieën in kaart om kansen en bedreigingen te zien: 

 • Demografisch: bevolkingsgroei en –omvang
 • Economisch: economische toestand van een gebied
 • Sociaal-cultureel: sociale en culturele normen en waarden
 • Technologisch: nieuwe technologieën en automatisering
 • Ecologisch: milieuvoorschriften en duurzaamheid
 • Politiek-juridisch: invloed van overheid en overheidsinstanties

Na analyse van elke trend verkrijg je waardevolle inzichten voor verdere besluitvorming.

Je kan gebruik maken van een template. Hierin staan alle categorieën en vragen die nodig zijn om trends en ontwikkelingen in de omgeving van jouw organisatie te identificeren. Deze inzichten in een SWOT-analyse gieten, geeft jou een beter beeld van de sterke en zwakke punten van jouw organisatie en de kansen en bedreigingen in de markt. 

Waarom

Een DESTEP-analyse is een manier om een overzichtelijk beeld te verkrijgen de omgeving, de markt waarin de organisatie zich bevindt.

Aanpak

1. Bepaal eerst de scope van het trendonderzoek.

2. Start het DESTEP-onderzoek. Dit onderzoek kan gebeuren door deskresearch, maar kan ook door field research en/of etnografisch onderzoek. Je hoeft niet per se te starten met demografische trends. Je kan eender welke volgorde kiezen.

3. Deze trends kunnen een kans vormen voor de school, maar ook een bedreiging. De beste manier om deze te bewaren is in een SWOT-analyse.

4. Doe regelmatig een trendanalyse en hou het verloop van trends in de gaten. Op deze manier kan de snel inspelen op veranderingen op de markt.

Heb je een vraag?

Mark Willems
Katleen Janssens - 02 790 94 34
Ariane Carlier - 02 790 96 91

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.