Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Een HKW-doelzin formuleren

Pagina delen

Vat de doelstellingen samen in één HKW-doelzin. 

De 'Hoe kunnen we…' of HKW-zin is een fundament voor ideation. Je projectteam zal alle inzichten uit de voorbije 'ontwerp het juiste ding'-fase in één zin noteren. Deze HKW-zin zal tijdens de ideation fase richting geven. 

Een HKW-zin bevat volgende onderdelen: Hoe kunnen we...

 • …. opdracht vervullen,
 • voor doelgroep …
 • zodat (probleem dat je oplost)

Waarom?

De HKW-doelzin geeft richting. Het doel van het project is duidelijk en alle betrokkenen richten zich daarop. Bij discussies tijdens het proces kan je de doelzin gebruiken om bij te sturen in het proces of de doelzin aan te passen. De HKW-zin is een krachtige tool. Het dwingt het projectteam om na te denken over de kern van het project en om daarbij verschillende perspectieven te overwegen.

Aanpak

 • Bekijk met je team de output van de eerste diamant.
 • Formuleer samen alle mogelijke doelstellingen.
 • Omcirkel een handvol kernwoorden.
  Bvb. onderwijsloopbaan, oriëntatie, interesse, ervaringen opdoen...
 • Schrijf een HKW-zin waarin alle omcirkelde woorden voorkomen.
  Bvb.: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat leerlingen meer relevante ervaringen opdoen tijdens hun onderwijsloopbaan zodat deze beter georiënteerd is op hun interesses?

Template

Er is geen template voorzien. Gebruik een flipchart, een whiteboard of projecteer een Miro-board om dit te doen en doorloop bovenstaande stappen. 

Heb je een vraag?

Mark Willems
Katleen Janssens - 02 790 94 34
Ariane Carlier - 02 790 96 91

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.