Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Demorondje

Pagina delen

Ieder teamlid zoekt mooie voorbeelden van deelaspecten van de oplossing. Dit kan via huiswerk na de oplossingsmap-tool en de sketch & decide-tool. De HKW-vraag blijft het uitgangspunt. Bij de start van de volgende bijeenkomst kunnen de deelnemers dan hun favoriete tool, hun favoriete product, bestaande oplossing of deel van de oplossing tonen. Daarbij tracht de groep telkens wat ze horen en zien samen te brengen in kwaliteitskenmerken of deelaspecten die ze verder in de oplossing zullen nastreven.

Waarom?

Creativiteit en ideeën stimuleren. Het brengt verschillende perspectieven en oplossingen naar voren. Ieder kan vanuit eigen invalshoek, kennis en ervaring aan de slag gaan. Je inventariseert verschillende oplossingssporen.

Aanpak

 1. Bespreek de opdracht aan het einde van je werksessie. Geef een voorbeeld van iets dat niets met jullie case te maken heeft en weerhoud deelnemers van het uitwisselen van ingevingen. Beklemtoon dat dit geen speciale voorbereiding vraagt. De deelnemer noteert enkel wat hij als favoriete tool/oplossing ziet en welke kenmerken daar sterk in zijn volgens hem.
 2. Iedere deelnemer werkt dit thuis uit en noteert een kort lijstje van kenmerken.
 3. Bij de start van de volgende dag toont elke deelnemer zijn favoriete oplossing en benoemt de sterktes.
 4. Iemand noteert op een flap alle kwaliteitskenmerken die bijval krijgen van de anderen.

Template en materiaal

Voor deze stap is geen specifieke template. Ruimte hebben om schetsen te maken en te presenteren is van belang. Het werken met whiteboardmarkers op een whiteboard of met statische flappen is aanbevolen.

Heb je een vraag?

Mark Willems
Katleen Janssens - 02 790 94 34
Ariane Carlier - 02 790 96 91

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.