Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Piloottraject 2021-2022

Pagina delen

Drie schooloverstijgende design teams realiseerden een prototype met eenvoudige middelen. Ze gebruikten dit prototype om een eerste test te kunnen doen bij potentiële gebruikers. Met succes! Ze bouwen nu op verschillende manieren verder op het geleverde werk. Wie weet vinden de inspanningen van onze sandboxteams op termijn ook antwoorden op jouw noden.

Team L-EARN

Ontwerpvraag: Hoe kunnen we leerlingen die schoolmoe zij en dreigen vroegtijdig school te verlaten motiveren en eigenaarschap geven over hun leerproces?

Het team realiseerde een (prototype van een) klikmodel dat gedemotiveerde leerlingen helpt in het (her)oriënteren naar een gekwalificeerde uitstroom. Het game-like dashboard wil het effect van 'leren' tastbaar maken door persoonlijke voortgang te visualiseren en te belonen. Sandbox Vlaanderen koos hen als meest beloftevolle prototype. Met het prijzengeld werken ze nu aan een proof-of-concept dat kan getest worden bij een grotere doelgroep. Je kan hun werkzaamheden online volgen.

Team KIEZEN IS WINNEN

Ontwerpvraag: Hoe kunnen we voor leerlingen van de derde graad een flexibel curriculum realiseren in functie van de voorbereiding op doorstroom naar het hoger onderwijs?

Het team werkte een prototype-website uit die scholen helpt in het aanbieden van flexibele leertrajecten voor de derde graad secundair onderwijs. Team KIEZEN IS WINNEN draait het prototype proef in hun eigen scholen.

Team CONNECT & GO!

Ontwerpvraag: Hoe kunnen we connecties/bruggen bouwen tussen GO! onderwijsprofessionals van de verschillende onderwijsniveaus met als doel bestaande expertises te detecteren en te delen, én lacunes in de expertise met externen in te vullen?

Het team werkte een klikmodel uit met een nieuwe oplossing voor het ontsluiten van externe expertise tot op de klasvloer van elke leerkracht. Het prototype van team CONNECT & GO! past binnen een bredere uitdaging waar het programma Digitale Transformatie wil op inzetten. Ze blijven waakzaam voor kansen om met externe partners een volgende stap te kunnen zetten.

Annelies Havermans, directeur van GO! secundair onderwijs A-Maze:  
"Bij A-Maze trachten we problemen steeds te zien als een opportuniteit om onszelf te verbeteren. Ik vond het geweldig om via de GO! sandbox te kunnen sparren met collega's uit andere scholen die met gelijkaardige uitdagingen kampen en de handen in mekaar te slaan!" 

Bekijk de GO! sandboxinterviews met Marlies Deforche over innovatie en het juiste probleem aanpakken, met Joos Van Cauwenberghe over de meerwaarde van design thinking in onderwijs en met Dominiek Bouckaert over design sprint. 

 

Gelieve de marketing cookies te accepteren om dit inhoudsitem te kunnen bekijken.

 

Gelieve de marketing cookies te accepteren om dit inhoudsitem te kunnen bekijken.

 

Heb je een vraag?

Mark Willems
Katleen Janssens - 02 790 94 34
Ariane Carlier - 02 790 96 91

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.