Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Stafdienst

Pagina delen

De Stafdienst ondersteunt, coördineert en bewaakt de beleidstaken van de afgevaardigd bestuurder.

Beleidsadviseur

De beleidsadviseur ondersteunt de afgevaardigd bestuurder met beleidsvoorbereidende en afdelingsoverstijgende taken.
Beleidsadviseur: Marijke Verdoodt - marijke.verdoodt@g-o.be.

Woordvoerder/persverantwoordelijke

De woordvoerder/persverantwoordelijke ondersteunt de afgevaardigd bestuurder in de externe communicatie, die verantwoordelijk is voor de communicatie naar de pers en die de scholen en scholengroepen ondersteunt in communicatie naar de media.
Woordvoerder/persverantwoordelijke: Nathalie Jennes – nathalie.jennes@g-o.be en David Janssens (halftijds) - david.janssens@g-o.be 

Preventiedienst

De preventiedienst coördineert de maatregelen over veiligheid en welzijn op het werk in de scholen, scholengroepen en de centrale administratieve diensten. De dienst bestaat momenteel uit een centrale entiteit op het niveau van de Raad en 14 afdelingen (één per twee scholengroepen) op het niveau van de scholengroepen. Preventieadviseur-coördinator: Guy Linten - guy.linten@g-o.be.

Data protection officer en informatieveiligheidsconsulent

Het GO! bezit heel wat gegevens en ook specifiek heel wat persoonsgegevens over leerlingen en personeelsleden, als gevolg van haar (wettelijke) opdracht in verband met de controle op de leerplicht, het beheer van leerlingen- en personeelsdossiers, e.d. Dit is wettelijk geregeld en de data protection officer en de informatieveiligheidsconsulent zien erop toe dat dit op een veilige manier gebeurt met respect voor de privacy. De data protection officer en de informatieveiligheidsconsulent wordt bijgestaan door aanspreekpunten in de scholengroepen.
 
data protection officer: Stijn Desomer - stijn.desomer@g-o.be
informatieveiligheidsconsulent: Sofie Descamps sofie.descamps@g-o.be

Secretariaat

Heb je een vraag?

Marijke Verdoodt - 02 790 96 74
Aurore Stuyvaert - 02 790 97 52

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.