Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Volwassenenonderwijs

Pagina delen

Erasmus+ Grundtvig

Ook al verminderde het aantal mogelijkheden voor de (niet) formele volwasseneneducatie in Erasmus+, subsidies voor leraren/directeurs/vormingswerkers en samenwerkingsprojecten in het volwassenenvorming zijn nog steeds mogelijk.

Key Action 1: leermobiliteit van personeel

Omschrijving
Ervaring opdoen bij relevante scholen, organisaties, NGO’s… in Europa. De opgedane kennis helpt deelnemers hun professionele en persoonlijke ontwikkeling vorm te geven, hun carrière uit te bouwen en hun organisatie te vernieuwen en te versterken.

Doel
Subsidie voor internationale mobiliteit (stage/studie/jobshadowing) die bijdraagt aan 

 • het ontwikkelen van persoonlijke, generieke en vakspecifieke competenties
 • het beter begrijpen van de volwasseneneducatie in andere Europese landen
 • het verbeteren van de kwaliteit van leren en les/vorming geven
 • het moderniseren en internationaliseren van de volwasseneneducatie

Doelgroep
Alle leraren / opleiders / vormingswerkers die betrokken zijn bij de formele volwasseneneducatie (zoals CVO’s, basiseducatie, tweedekansonderwijs, hoger hnderwijs (voor niet-reguliere studenten) en deeltijds kunstonderwijs) en/of de non-formele volwassenenvorming. Met dit laatste bedoelen we de organisaties die vorming geven aan volwassenen (dit zijn mensen van 18+) via nonformeel leren (bv musea, bibliotheken, ngo’s, lokale autoriteiten…) of diegene die hieraan hun steentje kunnen bijdragen. In beide gevallen dient de aanvraag door de organisatie te gebeuren waaraan het personeel of de vrijwilligers verbonden zijn.
 
Deadline indienen aanvragen
Eenmaal per jaar in februari of maart. Deadlines en formulieren: www.epos-vlaanderen.be
 
Looptijd
Projecten hebben een looptijd van een of twee jaar.
 
Financieel
Enveloppefinanciering. Reiskosten (vanaf 100 km), verblijfkosten (per dag), organisatiekosten op basis van aantal deelnemers. Optioneel: kosten in verband met specifieke behoeften (personeelsleden met een beperking bv).
 
Activiteiten
Les of vorming geven / ‘jobshadowing’: het volgen van cursussen / seminaries / bijscholingsactiviteiten / conferenties Minimaal 2 dagen, maximaal 2 maanden
 
Aanvraagprocedure
Volledig online: de formulieren zijn beschikbaar op de website van EPOS. Opgelet: instellingen die een project aanvragen of als partner in een project opgenomen worden, moeten over een unieke identificatie code van de EU beschikken: een zgn. PIC. Een PIC moet maar éénmaal aangevraagd worden en blijft geldig. Het is wel een complexe aanvraagprocedure

Key action 2: strategische partnerschappen

Omschrijving

Strategische partnerschappen zijn internationale (klein- en grootschalige) samenwerkingsprojecten binnen de onderwijs-/vormings-, training- en jeugdsector. Ze zijn gericht op het ontwikkelen, transfereren en implementeren van innovatieve aanpakken op organisatie, lokaal, regionaal, nationaal en/of Europees niveau.
 
Doel

 • Innovatie en kwaliteitsverbetering van het onderwijs (bijvoorbeeld methoden curricula, ICT-tools)
 • Versterken van de samenwerking tussen actoren uit het onderwijs-/vormingsveld, overheid en bedrijfsleven
 • Delen van kennis/goede praktijkvoorbeelden, op gebied van onderwijs en vorming
 • Erkennen en valideren van leerresultaten

Doelgroep
Organisaties die actief zijn in opleiden/trainen uit de (non) formele volwasseneneducatie of die in het verlengde daarvan actief zijn, zoals lokale, regionale of nationale overheden, validerende instellingen, NGO’s, socio-culturele organisaties, vzw’s,…
 
Deadline indienen aanvragen
Eenmaal per jaar: in 2014: 30 april om 12.00 uur.
 
Looptijd
Projecten hebben een looptijd van twee of drie jaar.
 
Aantal partners
Een strategisch partnerschap dient te bestaan uit minimaal drie organisaties uit drie landen die deelnemen aan het programma: de lidstaten van de EU aangevuld met Noorwegen, Liechtenstein, IJsland, Turkije en FYROM.
 
Budget
Per projectjaar is er maximaal €150.000 beschikbaar. Het totale maximum beursbedrag is €450.000.
 
Subsidieopbouw
Modulair, afhankelijk van doelstellingen en grootte van het project. Keuze uit de volgende kostenposten: projectmanagement & implementatie, transnationale projectbijeenkomsten, ‘intellectual outputs’, multiplier bijeenkomsten, exceptionele kosten, ondersteuning voor deelnemers met special needs en mobiliteit. De meeste van deze modules zijn enveloppes waarvoor geen bewijsstukken moeten ingediend worden.
 
Cross-sectoraal
Het is ook mogelijk om projecten aan te vragen waarin verschillende onderwijssectoren betrokken zijn, bijvoorbeeld: volwasseneneducatie + hoger onderwijs.
 
Aanvraagprocedure
Volledig online: de formulieren zijn beschikbaar op de website van EPOS. Opgelet: instellingen die een project aanvragen of als partner in een project opgenomen worden, moeten over een unieke identificatie code van de EU beschikken: een zgn. PIC. Een PIC moet maar eenmaal aangevraagd worden en blijft geldig. Het is wel een complexe aanvraagprocedure

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met de Grundtvig-contactpersoon bij EPOS vzw:
Renilde Reynders
renilde.reynders@epos-vlaanderen.be 
02 553 97 46

Heb je een vraag?

GO! internationalisering - 02 790 95 98

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.