Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Structuur

Pagina delen

Structuur

Mobiliteiten voor scholen worden altijd binnen KA1 aangevraagd.

Het programma bestaat uit 3 sleutelactiviteiten:

 • Actie 1. Leermobiliteit voor personen
 • Actie 2. Samenwerking voor innovatie en goede praktijken
 • Actie 3. Steun voor beleidshervorming

Scholen van het basis- en secundair onderwijs en CVO’s kunnen gebruik maken van KA 1 en KA 2 om een aantal soorten projecten op te zetten.

EPOS vzw

Voor het Vlaams onderwijs staat EPOS vzw in voor het beheer van het Erasmus+ programma. 

Het programma Erasmus+ stimuleert ook activiteiten die bijdragen aan innovatieve beleidsontwikkeling (sommige KA2 en KA3). De subsidieaanvraag van deze gecentraliseerde acties loopt via het Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA) van de Europese Commissie in Brussel. 

Alle subsidiemogelijkheden zijn te vinden in de officiële Erasmus+ Programma Gids.

Heb je een vraag?

GO! internationalisering - 02 790 95 98

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Veelgestelde vragen

 • ​Wie wil starten met internationalisering op school raadpleegt eerst de Horizon brochure van Europahuis Ryckevelde. Deze brochure bevat een uitgebreid en gebruiksvriendelijk stappenplan om met internationalisering te beginnen. Daarnaast krijg je ook een gedetailleerd overzicht van de subsidiemogelijkheden.

  Wie ondersteuning wenst om bvb. een subsidieaanvraag in te dienen kan gratis een beroep doen op Europahuis Ryckevelde in Brugge of op Alden Biesen in Bilzen.

 • Omzendbrief extra-muros activiteiten voor het basisonderwijs

  Soepel en eenvoudig zijn de kenmerken van deze omzendbrief over de extra-muros activiteiten. Eén regel in feite: het schoolbestuur, of bij delegatie de directie, beslist over de organisatie van extra-muros activiteiten. Hij of zij oordeelt zelf, in overleg met de betrokken leraren en met de school- of participatieraad, hoeveel lesdagen aan bepaalde activiteiten worden besteed, welke leerlingengroepen participeren en hoe de niet-deelnemende leerlingen zullen worden opgevangen. Natuurlijk moeten de activiteiten een onderwijzend en opvoedend karakter hebben, goed voorbereid zijn en geëvalueerd worden. Speciale aandacht wordt gevraagd voor de sociale dimensie: zo veel mogelijk, en liefste alle leerlingen moeten (kunnen) deelnemen.
  Edulex: omzendbrief BAO/2001/13 extra-muros basisonderwijs

  Omzendbrief extra-muros activiteiten voor het secundair onderwijs (SO, BuSO en DBSO)

  Deze omzendbrief vereenvoudigt de regelgeving rond extra-muros activiteiten. Het gaat om elke activiteit van minimum twee aaneensluitende lesdagen (geen maximum meer) buiten de school voor tenminste één klas- of leerlingengroep. Melding aan het departement hoeft niet, schriftelijk akkoord van ouders of voogd bij elke afzonderlijke activiteit is niet meer nodig. In principe nemen alle leerlingen deel. De directeur beslist als een "goede huisvader" hoeveel begeleiders nodig zijn en vanaf welk aantal niet-deelnemers de organisatie niet langer opportuun is.

 • Een OID is een Organisation ID, een organisatie-identificatienummer. De Jouw organisatie moet eerst een OID hebben vooraleer een subsidie-aanvraag te kunnen doen in het ERASMUS+ programma. Zelf moet je over een EU-login beschikken.

  Een OID is nodig omdat je organisatie duidelijk traceerbaar moet zijn. De Nationale Agentschappen en de Europese Commissie kunnen nagaan aan hoeveel en welke projectaanvragen je organisatie deelneemt, in welke projecten ze effectief participeert en zo eventuele dubbele financiering opsporen en voorkomen.

  EU-login en OID heb je nodig voor alle gedecentraliseerde aanvragen in ERASMUS+; dus zowel voor de aanvragen voor de Leermobiliteit (KA1) als die voor de Strategische Partnerschappen (KA2). 

  Hoe een EU-login aanvragen

  Hoe een OID aanvragen

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.