Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

eTwinning

Pagina delen

eTwinning is de community voor scholen in Europa. Leerkrachten uit de deelnemende landen gebruiken na registratie de hulpmiddelen om met elkaar in contact te komen, ideeën en praktijkvoorbeelden uit te wisselen, samen te werken in groepen, samen te leren tijdens online leerevenementen en projecten uit te voeren.

Wat is een eTwinning-project?

Tenminste twee scholen uit tenminste twee verschillende Europese landen zetten een project op en maken gebruik van ICT om hun projectactiviteiten uit te voeren. Aan het programma zijn geen subsidies of voorwaarden verbonden en er zijn geen persoonlijke ontmoetingen vereist.

Moet ik goed met ICT overweg kunnen om mee te doen?

Absoluut niet! Een eTwinning-project kan je op eigen tempo uitbouwen. Een van de doelen van eTwinning is juist de verbetering van de ICT-vaardigheden van leerkrachten. eTwinning wil ICT deel laten uitmaken van het dagelijks leven in het klaslokaal. eTwinning biedt training, ondersteuning en hulpmiddelen voor alle niveaus van ICT-kennis.

Wie kan meedoen?

Een eTwinning-project kan uitgevoerd worden door twee of meer leerkrachten, leerkrachtenteams, directies, bibliothecarissen, ICT-coördinatoren en leerlingen. Kleuterscholen, lagere scholen en secundaire scholen kunnen meedoen aan eTwinning.

Wat kunnen leerlingen in een eTwinning-project doen?

De leerkracht kiest samen met de projectpartner rond welk thema ze samen willen werken. De keuze voor het projectthema is volledig vrij. Er moet in de projecten een goed evenwicht zijn tussen het gebruik van ICT en activiteiten in de klas, en ze moeten bij voorkeur passen in de nationale leerplannen van de scholen die in een project meedoen.

Hoe kan ik meedoen?

Op de portaalsite www.etwinning.net vind je alle hulpmiddelen om een project te starten. Je moet eerst registreren, dan krijg je toegang tot het eTwinning-bureaublad. Daar kan je in de databank of via het forum op zoek gaan naar een geschikte projectpartner. Na de registratie van een project krijgen jullie toegang tot de Twinspace. In deze elektronische leeromgeving kan je leerlingen en collega's uitnodigen. Je kan er communiceren en samenwerken. Er is ook een ruimte om documenten en hulpmiddelen zoals een wiki en een blog te delen.

Welke landen doen mee?

eTwinning is bedoeld voor landen van de Europese Unie. Daarnaast kunnen ook scholen uit Kroatië, IJsland, Noorwegen en Turkije deelnemen.

Kan ik ondersteuning krijgen voor een eTwinning-project?

Ja, de nationale helpdesk van eTwinning kan jou ondersteuning op maat bieden.
Je kan ons contacteren met al je praktische en inhoudelijke vragen. Voor publicaties, projectideeën en workshops op school kan je bij ons terecht.
Daarnaast werken we samen met een groep eTwinning-ambassadeurs. Dit zijn leerkrachten met jaren ervaring in Europees projectwerk. Zij kunnen jou helpen met een schoolbezoek, via mail of telefoon.

Biedt eTwinning naast projecten nog mogelijkheden voor leerkrachten?

Ja, naast projecten biedt eTwinning andere mogelijkheden om samen te werken met Europese collega's. Lerarenkamers, eTwinning groepen, online leerevenementen en contactseminaries geven leerkrachten de kans om ideeën uit te wisselen over bepaalde thema's en van elkaar te leren. Via het eTwinning-bureaublad krijg je toegang tot deze activiteiten.

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.