Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Uitwisseling tussen de 3 Gemeenschappen

Pagina delen

Uitwisselingen basis- en secundair onderwijs

Om elkaar te begrijpen, moet je elkaar kennen. Vanuit die gedachte organiseert het Prins Filipfonds in samenwerking met de Departementen van Onderwijs uit de drie Gemeenschappen van België een uitwisselingsproject.
Het gaat om een financiële steun aan samenwerkingsprojecten tussen scholen uit de drie gemeenschappen van ons land. Dit project biedt kinderen, hun leerkrachten én hun directies niet alleen de kans om de buren beter te leren kennen en te begrijpen, maar verruimt ook hun blik. 

Doelgroep en doelstellingen

Dit project wil scholen uit het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs aanmoedigen om uitwisselingen te organiseren met scholen uit de andere Gemeenschappen van België. De uitwisselingen kunnen zowel bi- als trilateraal georganiseerd worden. De bedoeling is het verdiepen van de talenkennis en het verruimen van de cultuur door ontdekking van elkaars achtergrond en situatie met respect voor elkaars eigenheid. Het programma staat open voor alle scholen uit het buitengewoon en gewoon basis- en secundair onderwijs (aso, bso, tso en kso) in België.

Voorwaarden

Het kan bij de projecten gaan om initiatieven voor zowel leerlingen als leerkrachten en directies.

 1. De uitwisseling van leerlingen
  De uitwisseling moet tussen klassen uit minstens twee van de drie Belgische Gemeenschappen plaatsvinden. Het is nodig dat alle leerlingen van de klas die uitwisselt, deelnemen aan het betrokken project. De leerlingen ontmoeten elkaar minstens één volledige dag in elke betrokken Gemeenschap. De scholen kiezen een gemeenschappelijk thema en wisselen daarover materiaal, ervaringen, ideeën, enz. uit. Tijdens de ontmoeting werken de leerlingen aan een gemeenschappelijk ‘eindproduct’. Samen iets doen, iets verwezenlijken staat centraal in dit uitwisselingsproject. De invulling van dit project gebeurt zoveel mogelijk op basis van de basis- en eindtermen.

 2. De uitwisseling van directies en leerkrachten
  Een school kan er ook voor kiezen om een project te realiseren dat alleen voor de directies en de leerkrachten van belang is en waardoor zij de realiteit 'op de werkvloer' in een school van een andere Gemeenschap ontdekken.

Het kan bij een dergelijk project om de volgende facetten gaan:

 • Vernieuwende praktijken observeren die inspirerend kunnen zijn en in de eigen school kunnen worden geïmplementeerd
 • Lesgeven in een school van een andere Gemeenschap

Deze vorm van samenwerking moet wederkerig zijn. De directies of leerkrachten van de twee scholen brengen dus enige tijd door in de partnerschool.

De financiële ondersteuning 500 euro indien het project een uitwisseling is tussen twee directies (NL en FR, of NL en DU), of twee leerkrachten (NL en FR, of NL en DU) zonder uitwisselingen van leerlingen.

Bij een uitwisseling van leerlingen bepaalt de jury het exacte beursbedrag op basis van hieronder genoemde selectiecriteria, deze bedraagt minimum 1.000 euro en maximum 2.000 euro. 500 Euro extra subsidie voor projectvoorstellen met WO I als onderwerp. De uitbetaling van de ondersteuning gebeurt na de ondertekening van de overeenkomst.

Selectiecriteria

De jury houdt bij de selectie in de eerste plaats rekening met

 • Kwaliteit, diversiteit en planning van het project
 • Kwaliteit van geplande voorbereiding en evaluatie
 • Aantal effectieve ontmoetingsdagen
 • Kwaliteit van het eindproduct
 • Link met de eindtermen
 • Effectieve samenwerking tussen de leerlingen uit de verschillende gemeenschappen aan het eindproduct
 • Scholen die voor het eerst een beurs van het Prins Filipfonds aanvragen, krijgen voorrang
 • De jury verwacht dat het project een innovatief karakter heeft
 • Creativiteit en originaliteit zijn belangrijk

Timing

Het Fonds organiseert één selectie per jaar. Uiterste datum voor het inzenden van de beursaanvragen is in september.

De uitvoering van de projecten kan pas beginnen na de beslissing van de jury, deze beraadslaagt maximum 6 weken na de uiterste inzenddatum van de beursaanvragen. Uitwisselingen die plaatsvinden voor de hierboven vermelde data komen niet in aanmerking voor ondersteuning.

Aanvragen

Het aanvraagformulier wordt door beide scholen samen ingevuld, maar wordt door één van hen ingediend. Deze school ontvangt de financiële ondersteuning. Het document mag in het Nederlands, Frans of Duits opgesteld zijn.

Heb je een vraag?

GO! internationalisering - 02 790 95 98

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.