Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Opdracht en samenstelling

Pagina delen

Gedragen beleidsadviezen voorleggen

De PTC's hebben een cruciale rol om via overleg en participatie tot gedragen beleidsadviezen te komen die voorgelegd worden aan de Raad GO!. Aanvullend hierop krijgen zij ook een rol toebedeeld in de tactische afstemming over de bestuursniveaus heen en het formuleren van kwaliteitsvol & gedragen advies rond implementatie of optimalisatie.

Voor specifieke dossiers kunnen deze PTC's indien nodig ondersteund worden door kleinere werkgroepen rond de verschillende deelsectoren (deeltijds kunstonderwijs, volwassenenonderwijs, internaten en CLB's). We onderscheiden zeven PTC's, vier functionele PTC's en drie inhoudelijk thematische PTC's.

Doelstellingen

 • Algemene (strategische) beleidsontwikkeling en belangenbehartiging
  • advies geven aan de Raad inzake beleidsdossiers i.v.m. de strategische ontwikkeling en organisatie van het net.
  • bottom-up standpunten formuleren voor de VLOR en Sectorcomité X.
 • De implementatie van grote beleidsdossiers en de uitrol van de implementatie van GO! 2030
  • advies formuleren i.v.m.:
   • de ontwikkeling en implementatie van beleidsbeslissingen en regelgeving.
   • de ontwikkeling en implementatie van processen, producten of diensten, gelinkt aan het strategisch portfolio GO! 2030.
 • Gedeelde dienstverlening & tactische afstemming
  • 'tactisch' afstemmen: uitbrengen van advies en afspraken maken rond processen, producten of diensten inzake de 'reguliere werking' en gedeelde dienstverlening.   

Zeven PTC's

In totaal zijn er zeven PTC's.

 • drie thematische/inhoudelijke PTC's, gelinkt aan de onderwijsniveaus:
  • PTC Basisonderwijs
  • PTC Secundair onderwijs
  • PTC Niet-leerplichtonderwijs
 • vier functionele PTC's, gelinkt aan functionele bevoegdheidsdomeinen:
  • PTC Financiën
  • PTC Personeel
  • PTC Infrastructuur
  • PTC Digitaal beleid

Samenstelling

Elke PTC is als volgt samengesteld.

 • Vier leden niveau centrale diensten
  • afdelingshoofden (waarvan 1 ondervoorzitter)
  • medewerkers
 • Vier leden mesoniveau
  • algemeen directeurs (waarvan 1 voorzitter)
  • coördinerend directeurs – directeurs-coördinatoren – functioneel bevoegde medewerkers
 • Vier leden lokaal niveau
  • directies (eventueel aangevuld met expertenprofielen voor functionele domeinen als infrastructuur, financiën of digitaal beleid).

De PTC's kunnen voor hun vergaderingen specifieke technische profielen of expertise die bij de leden zelf niet aanwezig is uitnodigen of hiervoor binnen hun schoot een tijdelijke werkgroep samenroepen. In dit geval voorzien de PTC's een terugkoppeling over wat er met de resultaten en de inbreng van die werkgroep zal gebeuren.

Vergaderfrequentie

De PTC's komen ongeveer zeswekelijks samen, hetzij (met een minimumfrequentie per jaar) in fysieke hoedanigheid, hetzij langs digitale weg.

In functie van de noden kan er tussentijds steeds bijkomend nog een extra overlegmoment worden ingepland, hetzij fysiek, hetzij digitaal. 

Heb je een vraag?

Marijke Verdoodt - 02 790 96 74

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.