Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

GO! projecten

Pagina delen

Binnen de Edusprong werden twee projectoproepen gelanceerd. Er werd 30 miljoen euro vrijgemaakt met als doel initiatieven en projecten van de centra te ondersteunen. Hieronder vind je een overzicht van alle projecten die met deze middelen binnen de GO! CVO werden opgestart. 

GO! projecten ongekwalificeerde jongeren

Naam project Betrokken CVO's​ Projectfiche
Arbeidsmarktgerichte horeca-opleiding in materiaal erfgoed (kerk Ruisbroek) CVO Brussel, CVO Crescendo, CVO Volt Projectfiche
​Bouwsteen 1: Toeleiding van kwetsbare burgers naar opleidingen op maat CVO Antwerpen, CVO Cursa, CVO Crescendo, CVO Antwerpen, CVO Brussel, CVO Edukempen Projectfiche
​Bouwsteen 2: Wegwerken van drempels voor het participeren aan levenslang leren ​CVO Crescendo, CVO Antwerpen, CVO Brussel, CVO Cursa, CVO Edukempen, CVO Focus, CVO Volt Projectfiche
​Bouwsteen 3: TaKO CVO Volt Projectfiche
​Bouwsteen 3: Warme overdracht tussen leerplicht- en volwassenenonderwijs voor ongekwalificeerde jongeren CVO Brussel, CVO Antwerpen, CVO Crescendo, CVO Brussel, CVO Edukempen, CVO Volt Projectfiche
​Digitalisering en automatisering (diplomagerichte) knelpuntberoepsopleidingen slager-spekslager en constructielasser ​CVO Cervo-GO! Projectfiche
​Drempels bij levenslang leren wegnemen door een inclusiever volwassenenonderwijs CVO Antwerpen Projectfiche
​Exclusie - inclusie: het volwassenenonderwijs als bruggenbouwer tussen onderwijs, welzijn en arbeidsmarkt CVO Brussel, CVO Volt Projectfiche
Geïntegreerd en ondersteunend aanbod bij de opleiding elektrotechnisch installateur ​hét CVO Pro Projectfiche
​Het CVO komt naar je toe! Kwetsbare doelgroepen integreren in het opleidingsaanbod van hét CVO Pro ​hét CVO Pro Projectfiche
​Transparante informatie en ondersteuning in heldere taal voor cursisten TKO CVO Crescendo, CVO Brussel, CVO Cursa, CVO Antwerpen, CVO Focus, hét CVO Pro, CVO Scala, CVO Volt, CVO EduKempen Projectfiche
Verminderen van ongekwalificeerde uitstroom in regio Kempen ​CVO EduKempen Projectfiche
​Weesfietsen, bijdragen aan een samenleving in transitie ​hét CVO Pro Projectfiche

GO! projecten ​afstandsonderwijs, infrastructuur en openleercentra

Naam project Betrokken CVO's​ Projectfiche
​Bouwsteen 4: De digitale kloof dichten CVO Scala Projectfiche
​De digitale school ​CVO Brussel (trekker), CVO Focus, CVO Cursa, CVO Volt Projectfiche
​Digitale Doorbraak CVO Volt Projectfiche
Gevarieerd onderwijsaanbod in het nieuwe gevangeniscomplex van Haren CVO Brussel Projectfiche
​GO! Academy CVO Crescendo CVO, CVO Antwerpen, CVO Brussel, CVO Cervo, CVO Cursa, CVO Edukempen, CVO Focus, CVO Scala, CVO volt, hét CVO Pro Projectfiche
​Het CVO komt naar je toe! Pilootprojecten Heuvelheem ​hét CVO Pro Projectfiche
​Het volwassenenonderwijs komt naar je toe - onderwijsaanbod in de gevangenis van Haren ​CVO Brussel Projectfiche
Keuzes van digitale leermiddelen en didactiek in het taalonderwijs (NT2 & MVT) CVO EduKempen, CVO Crescendo Projectfiche
​Levenslang leren in de Zorg en in begeleider van de kinderopvang ​Cervo-GO! Projectfiche
Mind the Gap ​CVO Volt Projectfiche
​Naar een vernieuwd digitaal aanbod en integratie van digitale vaardigheden in de klas (NT2-Vreemde Talen) CVO Crescendo, CVO EduKempen Projectfiche
​Naar integratie van digitale vaardigheden in de klas NT2 hét CVO Pro Projectfiche
​Ontwikkelen digitale leermiddelen voeding CVO Brussel, CVO Cursa, hét CVO Pro Projectfiche
Samen VOLuiT ​CVO EduKempen Projectfiche
​Toegankelijk en inclusief onderwijs voor iedereen CVO Scala Projectfiche
​Toeleiding, aanbod en begeleiding in het tweedekansonderwijs CVO Crescendo, CVO Brussel Projectfiche
​Uitbouwen van een plaats en tijdsonafhankelijk onderwijsaanbod voor NT2 RG 1 & RG 2 CVO Cervo GO!, CVO Scala Projectfiche
​Virtueel OLC ​CVO Antwerpen, CVO Crescendo, CVO Brussel Projectfiche
​WAVE CVO Volt Projectfiche
​Westhoekproject: ambassadeurs “levenslang en levensbreed leren” op pad in en voor de Westhoek ​CVO Cervo-GO! Projectfiche

​GO! projecten hybride leren

Naam project Betrokken CVO's​ Projectfiche
Bouwsteen 4: E-Quality Framework voor hybride leren CVO Scala (trekker), CVO Cervo-GO! Projectfiche
​Bouwsteen 4: Evaluatie in hybride leren - revised ​CVO Scala (trekker), CVO Focus, hét CVO Pro Projectfiche
​Digitalisering/automatisering i.f.v. het gepersonaliseerd samen leren ​CVO Cursa, CVO Focus Projectfiche
​Geïntegreerde opleidingen met de focus op de harde, zachte en zorgsector CVO Cursa Projectfiche
​Geïntegreerde taal- en geletterdheidscoaching in technische vakopleidingen met werkplekleren CVO Crescendo, CVO Volt, CVO EduKempen Projectfiche
​Maneblussers in actie, de arbeidsmarkt in brand ​CVO Crescendo Projectfiche
Onderzoek naar opleidingsnoden, ontwikkeling van modeltrajecten en uitbouw van een didactisch laboratorium in het kader van de transitie naar een groene technologie ​CVO Brussel, CVO Antwerpen, CVO Crescendo, CVO Volt, CVO Focus, CVO Cursa Projectfiche
​Taalstages en -maatjes binnen het studiegebied NT2: proefproject rond sociale netwerking en participatie als vierde pijler van het Vlaamse inburgeringsbeleid CVO EduKempen Projectfiche
Versterken van arbeidsmarktkansen van anderstaligen via geïntegreerde trajecten ​CVO EduKempe, CVO Crescendo, CVO Volt Projectfiche

Heb je een vraag?

Willem Willems - 02 790 93 45

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.