Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

​Flexibiliteit studiebekrachtiging

Pagina delen

Inkorten van de studieduur

Vanaf het schooljaar 2023-2024 zal in het stelsel van leren en werken de gebruikelijke studieduur kunnen ingekort worden voor cognitief sterk functionerende leerlingen (cf. het voltijds – duaal en niet-duaal secundair onderwijs). 

Klassenraad als beslissingsorgaan

De bevoegdheid om voor individuele gevallen deze beslissing te nemen, ligt bij de klassenraad.

Alle onderwijsdoelen behalen blijft noodzakelijk

Uiteraard doet dit geen afbreuk aan de voorwaarde om in voldoende mate alle onderwijsdoelen (competenties) van de gevolgde opleiding in voldoende mate te bereiken, om te slagen en het overeenkomstig studiebewijs te verwerven. Hierdoor zullen de kwalificatiekansen van leerlingen in het stelsel leren en werken vergroot worden.

Einde Leren en Werken

Het stelsel Leren en Werken houdt op te bestaan op 1 september 2025.

Heb je een vraag?

Leerplichtonderwijs
Ellen Van den Stock - 02 790 94 87

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.