Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Ondersteuning en advies

Pagina delen

Beveiligde informatie

De beveiligde informatie en nieuwsberichten voor alle financiële medewerkers van alle scholengroepen is enkel zichtbaar na aanmelden op GO! pro.

De beveiligde scholengroepsspecifieke financiële informatie rond dotatie, jaarrekeningen, staat per scholengroep op de beveiligde Sharepoint Online omgeving van het GO!.

Het team Financiën Toezicht scholengroepen

Het team Financieel Beleid en Verificatie ondersteunt de scholengroepen en GO! centraal op vlak van budgettaire en financiële aangelegenheden:  

 • staat in voor de interne helpdesk van Unit4 Financials by Coda, het boekhoudprogramma waarmee alle geledingen van het GO! werken;
 • verzorgt jaarlijks de consolidatie van de jaarrekening van het GO!;
 • biedt ondersteuning bij boekhoudkundige vragen;
  coördineert de begrotingen en jaarrekeningen van de scholengroepen;
 • werkt mee aan projecten waarbij ze in meer of mindere mate betrokken is (bijvoorbeeld financiële audits).

Het team Financiën Verificatie  

Het team Financiën Verificatie heeft een controlerende, ondersteunende en beleidsadviserende rol naar de scholengroepen, het kennisknooppunt en het beleid toe op vlak van financiën. Verificateurs zijn medewerkers die een opleiding boekhouding hebben genoten. De scholengroepen, scholen en internaten vormen de werkvloer van de verificateur die een ambtsgebied krijgt toegewezen van 4 scholengroepen. De verificateur is het aanspreekpunt voor financieel gerelateerde onderwerpen en verzorgt de binding tussen school, scholengroep en GO! centraal. Het team Financiën Verificatie werkt dan ook nauw samen met het team Financiën Toezicht scholengroepen.

Controlerende taken:

 • samenwerken met het college van accountants voor het financieel toezicht;
 • de semester- en de jaarrekeningen van de scholengroepen controleren. 
  Er wordt nagegaan of de boekhouding volledig is door onder meer te verifiëren of alle kostgelden die de ouders moeten betalen correct worden aangerekend, of alle eetgelden worden gefactureerd, of kopiegelden zijn geregistreerd, of voorraden correct worden bijgehouden enz.

De vaststellingen en geformuleerde aanbevelingen worden via een verslag aan de belanghebbenden meegedeeld.

Ondersteunende en begeleidende taken:

 • de scholengroepen ondersteunen en begeleiden in het opzetten van een optimale materiële en financiële organisatie.
 • assisteren en coachen van nieuwe financieel medewerkers in de scholen .
 • de scholengroepen adviseren bij het opstellen en invoeren van administratieve procedures om te voldoen aan de regels die een correct en transparant verloop van het financieel proces binnen een scholengroep moeten garanderen.
 • schoolondersteunende programma’s ontwikkelen zoals een elektronisch kostgeldenregister, elektronisch voorraadbeheer, registratietool, …  Deze tools worden gratis aangeboden met gebruikersondersteuning.
 • deelnemen aan infomomenten met medewerkers van de scholengroep en met de Raad van Bestuur.

Beleidsondersteunende rol:

 • voert onderzoeken uit om het financieel beleid van de scholengroep te informeren op vlak van kostprijsberekeningen (bvb. in geval van unieke studierichtingen, leerlingenvervoer) en actuele thema’s zoals schoolkosten en onbetaalde schoolfacturen.
 • koppelt terug naar het kennisknooppunt en het beleid rond de wijze van aanwending van middelen (leerlingenvervoer, vrije keuze).

Dotatiebeheer  

De dotatiebeheerder staat in voor de opmaak van de verdeling van de dotaties werkingsmiddelen die de scholengroepen ontvangen van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi).

De Raad van het GO! is bevoegd voor het vaststellen van criteria voor de verdeling tussen de scholengroepen van werkingsmiddelen, middelen voor eigenaarsonderhoud en kleine infrastructuurwerken.

Op basis van deze criteria wordt eind van het jaar een initiële dotatieverdeling opgemaakt voor het volgend jaar. In juni van het volgend jaar wordt deze dotatieverdeling aangepast aan de begrotingscontrole van de Vlaamse Overheid. Dotatiebeheer staat in voor:

 • het opmaken van de nodige Raadsnota’s;
 • de uiteindelijke dotatieverdeling;
 • het communiceren van de verdeling naar AgODi voor uitbetaling;
 • de communicatie naar de scholengroepen toe via de portaalsite Financiën.

De scholengroepen zijn bevoegd voor de verdere verdeling van deze middelen over hun scholen.

Het team Interne Boekhouding en Begroting 

Het team Interne Boekhouding en Begroting staat in voor de boekhoudkundige verwerking en betalingen van verrichtingen:

 • de boekhoudkundige registratie en de betaling van de intercompanyverrichtingen (IC’s). De inhoudelijke afhandeling van deze dossiers gebeurt door de verantwoordelijke dienst.   
 • de registratie van de vastleggingen van de dossiers kleine infrastructuurwerken (KIW).

Heb je een vraag?

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.