Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Financieel systeem van het GO!

Pagina delen

Unit4 Financials by Coda

Coda is een web-based toepassing voor financieel management. Het financiële management informatiesysteem zorgt ervoor dat de financiële processen (van accounting tot rapportering en analyse) efficiënt verlopen en financiële informatie gemakkelijk op te vragen is. Het systeem is een efficiënt en flexibel werkinstrument maar ook een transparant informatiesysteem. Het biedt de mogelijkheid om te consolideren op verschillende niveaus.  
 
Coda biedt een antwoord op de wensen van de centrale administratie van het GO! en combineert de behoefte van een centrale en decentrale grootboekadministratie.
Coda is een belangrijk systeem voor de financieel medewerker(s) van de scholengroepen. Je komt er dagelijks mee in aanraking. Je gebruikt het systeem voor een analytische boekhouding waarin het mogelijk is om volgens het Minimum Analytisch Stelsel (MAS) te werken. Je kan in het systeem aankopen en verkopen registreren en boeken.

MAR en MAS 

Het Minimum Algemeen Rekeningstelsel [MAR] is het wettelijk voorgeschreven rekeningenschema voor het voeren van een boekhouding in een onderneming. Boekingsregels worden naar aard onderverdeeld in de zeven klassen van het rekeningenstelsel.  
  
De kosten en opbrengsten van elke scholengroep en van het centrale niveau worden ook geboekt op grond van de kostenplaatsen waarop ze betrekking hebben. Dit Minimum Analytisch Stelsel [MAS] is aangepast aan de aard en omvang van de activiteiten van de scholengroepen en het centrale niveau. Het MAS moet minimaal toelaten om zowel de te verantwoorden middelen vanuit het departement Onderwijs als de specifiek toegekende en/of toegewezen middelen aan instellingen te staven. De boekhoudsleutel in Coda voorziet voor de scholengroepen zeven elementen waaraan de verschillende niveaus van kostenplaatsen gekoppeld zijn. 

Diverse modules

De software CODA bestaat uit diverse modules:

de module Financials 
deze kernmodule omvat het beheer van grootboek, klanten, leveranciers, analytische boekhouding, budgettering, betalingen, enz.

de module Billing 
maakt grootschalige factureringsprocessen efficiënter en beter beheersbaar.

de module Procurement 
is er voor het beheer van verplichtingen. Het zorgt voor controle over budgetten, bestelaanvragen en vastgestelde voorwaarden in Financials.

de module Invoice Matching 
voor de invoer van ontvangen facturen en het afletteren met de oorspronkelijke bestelling/levering.

de module Assets
om te werken met een groot volume activa.

de module Administration
biedt de mogelijkheid om gebruikers en bevoegdheden te onderhouden.

Integratie met Microsoft Excel

Er bestaat ook een krachtige integratie met Microsoft Excel met de invoegtoepassing CODA-XL om gegevens van Financials te exporteren, te bewerken, weer te geven en in te voeren in de bekende Excel-omgeving. Via CODA-XL kan je een begroting invoeren in het systeem en kan je budgetverschuivingen en –verhogingen uitvoeren.

Tenslotte voorziet het systeem ook rapportering. Je vindt er wettelijk verplichte rapporten zoals de balans en resultatenrekening, maar ook rapporten tot op regeldetail, die de dagelijkse werking vergemakkelijken. Je kan de rapporten ook exporteren naar een Microsoft omgeving om ze verder te analyseren. Als algemeen directeur of directeur van een entiteit kan je gemakkelijk informatie opvragen. Deze informatie kan zo gedetailleerd zijn als je zelf wil, van regeldetail tot saldi per grootboek of rekeningklasse.

Bevoegdheden per niveau

Gebruikers met bevoegdheden van het niveau 5 kunnen enkel worden aangemaakt door GO! centraal. De aanvraag gebeurt via e-mail: helpdesk-coda@g-o.be. Onderliggende bevoegdheden liggen onder het beheer van de scholengroepen en kunnen aangemaakt worden door een financieel medewerker.
 
​NIVEAU     ​CODE      OMSCHRIJVING
​     5           ​XXVRS     ​Verantwoordelijke Rekenplichtige Scholengroep
​     5           ​XXFMS     ​Financieel Medewerker Scholengroep
​     4           ​XXAD        ​Algemeen Directeur
​     3           ​XXVRE     ​Directeur Entiteit
     ​3           XXFME     ​Financieel Medewerker Entiteit
​     2           ​XXAS        ​Aanvrager Scholengroep
​     2           ​XXAE        ​Aanvrager Entiteit

XX     wordt vervangen door het nummer van de scholengroep

Toegang en hulplijnen

Het financieel systeem Coda bereik je via: 
https://u4f.unit4cloud.com/be_u4f_ggo_prod/
Ondersteuning: helpdesk-coda@g-o.be

De testomgeving van Coda bereik je via:
https://u4f-preview.unit4cloud.com/be_u4f_ggo_prev/
Daarop kan je testen uitvoeren zonder effect op de productie-omgeving met dezelfde logingegevens.
Ondersteuning: helpdesk@g-o.be

Je kan ouderdomsrapporten uit de gegevens in Coda opvragen via de applicatie Superset:
https://data.g-o.be/dashboard/list/.
Kies daarin het dashboard "Financieel".
Ondersteuning: helpdesk@g-o.be
 
De GO! bus is een link tussen Coda en andere softwaretoepassingen.
Ondersteuning: helpdesk@g-o.be

Heb je een vraag?

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.