Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Pagina delen

De financiële bevoegdheden van een algemeen directeur en een directeur zijn geregeld door en staan opgesomd in het Bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs. 

Toch kunnen er verschillen bestaan in de invulling ervan. De financiële bevoegdheden zijn afhankelijk van de richtlijnen die door elke scholengroep afzonderlijk kunnen worden uitgevaardigd. 

Bevoegdheden van een algemeen directeur

Volgens het Bijzonder decreet art. 30 § 1 is de algemeen directeur financieel bevoegd voor:

1° het opstellen van het jaarverslag  van de scholengroep inzake de algemene werking, de financiële toestand en de kwaliteitsbewaking;
2° het opstellen van een budgettair meerjarenplan voor de scholengroep;
3° het opstellen van de begroting van de scholengroep;
5° het beheer van de gemeenschappelijke keukenvoorzieningen;
7° de kleine infrastructuurwerken;
8° het formuleren van voorstellen aan de Raad van het Gemeenschapsonderwijs inzake grote infrastructuurwerken en de uitvoering van de grote infrastructuurwerken in samenwerking met de Raad van het Gemeenschapsonderwijs;
9° de organisatie van het leerlingenvervoer.

Bevoegdheden van een directeur

Volgens het Bijzonder decreet art. 14 § 1 is de directeur bevoegd voor:
13° de organisatie van extra muros-activiteiten en parascolaire activiteiten;
14° de aanwending van het door de scholengroep toegekende schoolbudget;
16° daden van behoud en daden van voorlopig beheer aan de schoolinfrastructuur, en de uitvoering van de kleine infrastructuurwerken.
Volgens het Bijzonder decreet art. 14 § 2 heeft de directeur de bevoegdheid om:

in de uitoefening van de bevoegdheden bedoeld in § 1, 13°, 15° en 16°, overeenkomsten te sluiten, met inbegrip van overeenkomsten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. De verantwoordelijkheden van een ordonnateur, een financieel medewerker scholengroep, een financiële medewerker entiteit en een verantwoordelijke voor inning van gelden zijn opgesomd in de verantwoordelijkheidsmatrix.

De financiële regelgeving zit vervat in het Bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs 14 juli 1998, het Besluit van de Vlaamse regering betreffende de economische begroting voor de scholengroepen en het centrale niveau van het gemeenschapsonderwijs 6 juli 1999 en het Besluit van de Vlaamse regering betreffende een geïntegreerde economische boekhouding en budgettaire rapportering voor de scholengroepen en het centrale niveau van het gemeenschapsonderwijs 6 juli 1999.

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.