Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Beeldtaal

Pagina delen

Het is belangrijk dat je de directe GO! stijl van de afbeeldingen probeert te volgen: de afgebeelde personen stralen een open en positieve houding uit. Plaats liever geen foto dan een slechte.

Waar let je op bij de keuze van een foto?

Bij de keuze van foto’s let je er het best op dat:

 • de belichting en kleurtonen goed zitten;
 • er telkens maar 1 tot 3 personen op de voorgrond staan en dat de achtergrond ‘flou’ is;
 • de personen in de camera kijken;
 • de foto’s actie en dynamiek uitstralen in een positieve sfeer
  (bv. een lachende, enthousiaste persoon);
 • er een goed contrast is op de foto, onder andere door kledij;
 • de foto niet artificieel of ‘geposeerd’ is.

Fotografeer je toch personen stilstaand, maak dan een closeup en snijd het beeld kort af. Dat maakt het beeld sterk en indrukwekkend.

Privacy

Met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (mei 2018) heb je expliciet en specifiek toestemming nodig van de betrokken persoon of zijn/haar ouders voor alle persoonsgegevens, inclusief foto's die je wil opslaan en delen. 
 
Voor foto's raadt de Gegevensbeschermingsautoriteit de scholen aan om gebruik te maken van een schriftelijke toestemming wanneer ze binnen de besloten kring van hun instelling gerichte beelden wil maken of gebruiken. 
 
Het is immers zo dat in een besloten kring een onderscheid wordt gemaakt al naargelang de beelden gericht of niet-gericht zijn. Wat nu precies “gericht” en “niet-gericht” is, hangt sterk af van de context en wordt geval per geval bekeken.

Wat is een gericht beeld?

Een “gericht” beeld slaat veeleer op:

 • een beeld van een individu of een beeld waarin één of enkele personen tijdens een groepsactiviteit worden uitgelicht of wanneer voor een afbeelding geposeerd wordt. Een goed voorbeeld hiervan zijn de klassieke klasfoto’s of een individuele foto.

Wat is een niet gericht beeld?

Bij een “niet-gericht” beeld gaat het eerder om beeldmateriaal dat een algemene, spontane en niet geposeerde sfeeropname weergeeft zonder daaruit één of enkele personen eruit te lichten. Een groepsfoto van de klas tijdens een boswandeling of sportactiviteit is hier een voorbeeld van. Voor zulke beelden volstaat het dat je de betrokken personen/leerlingen inlicht over het feit dat dergelijke beelden zullen worden genomen, voor welk doel je dat doet en om welke publicatie-vorm het gaat.

Het toestemmingsformulier

De schriftelijke toestemming wordt best verkregen via een specifiek toestemmingsformulier. 
 
Op het toestemmingsformulier bepaal je voor de gerichte beelden nauwkeurig de volgende elementen:

 • de soorten foto’s en filmpjes die genomen worden zoals bijv klasfoto’s,
 • de verspreidingsvorm (intern, extern, krantje, internet, e-mail, sociale media…),
 • het doel (bekendmaking van de schoolactiviteiten, promotie…) 
  en de termijn waarbinnen de foto’s gebruikt zullen worden (tot einde schooljaar, tot einde schoolcarrière…).

Aangezien de Algemene Verordening Gegevensbescherming vereist dat de toestemming onder meer specifiek dient te zijn, moet het mogelijk zijn voor de betrokken kinderen en/of ouders dat zij toestemming geven voor de ene verspreidingsvorm en eventueel niet akkoord gaan voor een andere. Vb wel toestemming voor fotomateriaal in het schoolkrantje of website, betekent niet dat je de foto mag gebruiken op sociale media. 
 
En als het niet mogelijk is om toestemming te vragen? Of je twijfelt of er toestemming is voor bepaalde beelden? Zorg er dan voor dat je enkel beelden gebruikt die voldoende anoniem zijn.

Heb je een vraag?

Communicatie en kennisdeling - 02 790 93 00

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.