Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Zicht op historische tijd

Pagina delen

Historisch bewustzijn wakkert de burgerzin van leerlingen aan. Het huidige leerplan Wereldoriëntatie geeft hierbij al een goede richting, maar er is verfijning, duiding en meer concrete ondersteuning nodig. Geschiedenis moet opnieuw een belangrijke plaats krijgen in het curriculum van elke basisschool en leerkrachten moeten zich bezinnen over zowel aanpak als inhoud.

Het cahier 'Zicht op historische tijd' geeft meer duidelijkheid over algemeen opzet, concrete inhouden en didactische aanpak van historische tijd in het lager onderwijs. In de introductie van het cahier wordt de visie op goed geschiedenisonderwijs geschetst. In de volgende hoofdstukken focussen de auteurs op de wijze waarop het domein historische tijd concreet wordt opgebouwd vanaf het kleuteronderwijs over het eerste leerjaar tot het zesde leerjaar. Bij elk leerjaar staan de auteurs stil bij belangrijke aandachtspunten, zowel qua inhoud als aanpak.

In de eerste en tweede graad van het lager onderwijs is volgens het GO! een geïntegreerde aanpak te verkiezen; daar wordt het best gewerkt vanuit bredere thema's (ikzelf, mijn ouders, mijn grootouders, ons dorp, onze stad …) of onderzoeksvragen. Maar in de derde graad gaat onze voorkeur naar een meer systematische benadering van geschiedenis en wordt belang gehecht aan een minimum aan gemeenschappelijke kennis. Die basiskennis wordt samengevat in een 'foto van de tijd'.

Tot slot wordt een hele reeks boeiende methodieken beschreven, worden informatiebronnen aangereikt en een hulpmiddel bij het in kaart brengen van de sporen van het verleden in de omgeving.

Auteurs: Yves Cohen, Alain Clits, Stefaan D'Hondt en Hugo Vandenbroucke, pedagogische begeleidingsdienst van het GO!.

Editie april 2016.

Bestellen

Boekcover Met Raster Van Gekleurde Blokken Met Symbolen En Foto's Die Tijdperken Voorstellen, Titel Zicht Op Historische Tijd

Heb je een vraag?

Johanna Laurent - 02 790 94 04

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.