Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Professionalisering op school. Samen leren excelleren

Pagina delen

Nieuwe en hogere verwachtingen op het vlak van leerlingenuitkomsten, een verhoogde druk als gevolg van een meer diverse leerlingenpopulatie, in combinatie met snelle technologische  en onderwijskundige vernieuwingen, hebben een diepe impact op het lerarenberoep. Lerarenteams en leidinggevenden doen er vandaag meer dan ooit toe. Naast een kwalitatieve (initiële) (leraren)opleiding is permanente interne en externe professionalisering nodig om de daartoe vereiste kennis, vaardigheden en attitudes te verwerven.

In het PPGO!, en nu ook in het nieuwe Referentiekader voor OnderwijsKwaliteit (R-OK), staat de leerling centraal. In de klaspraktijk doet men alles voor het leren van de leerling. Dat geldt ook voor professionalisering. Het was dus tijd voor een tweede, herwerkte editie van 'Professionalisering op school. Meer dan een nascholingsplan' (2014).

Discussies in de PBD-GO! en het wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van professionalisering hebben praktische kaders opgeleverd. De school als 'professionele leergemeenschap' is nog steeds het doel, maar we plaatsen dit concept nu uitdrukkelijk op de voorgrond: samen leren excelleren.

Nieuw is de aandacht voor de wijze waarop de professionalisering ontworpen wordt, ook wel het design van de professionaliseringsinitiatieven genoemd. Wij kiezen voluit voor evidence-based werken en gaan met veel waardering en enthousiasme aan de slag met het verfijnde conceptuele raamwerk dat aan de UGent ontwikkeld werd (Merchie, Tuytens, Devos, & Vanderlinde, 2015). Want daardoor kunnen we het ontwerp van een professionaliseringsinitiatief op een bevattelijke wijze afstemmen op de te verwachten effecten.

Wat niet verandert, is het opzet van dit boek. Het wil de nodige handvatten bieden om een professionaliseringsbeleid doordacht te kunnen uitbouwen of actualiseren. De kaders mogen dan aangepast zijn, de opbouw blijft nagenoeg gelijk, met als belangrijkste focus de concrete stappen in het uitschrijven van een goed professionaliseringsplan.

Tweede herwerkte editie juni 2019.

Auteurs: Wilfried De Rijck, Jimmy De Wandel en Andries Valcke.

Bestellen

Boekcover Met Titel PROFESSIONALISERING OP SCHOOL, Tandwielen En Foto's Van Lachende Mensen, Auteursnamen Onderaan

Heb je een vraag?

Johanna Laurent - 02 790 94 04

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.